Archief

Posts Tagged ‘renteswap’

Gespot: Man in rode jurk…

Begin december komt een mannelijke klant een kledingzaak binnen en vraagt om feestelijke kleding voor oud en nieuw. Deze kledingzaak heeft twee afdelingen: Eén voor mannen en één voor vrouwen.

Man of vrouw

De vraag of de klant naar de mannen- of vrouwenafdeling wil gaan, wordt achterwege gelaten. Zijn lichaamsmaten worden opgenomen en de klant krijgt te horen dat de uiteindelijke kledingstukken één zeer feestelijk geheel is geworden. 45 minuten staat de klant buiten met een rode jurk, maat 52. (De zwarte smokingstof was op en erg lagen nog vele meters rode stof, waar een goede marge op te maken was). Ingepakt in een ondoorzichtige tas, verlaat hij de winkel.

Klacht

Op 31 december opent hij de tas, ziet de knalrode jurk i.p.v. een zwarte smoking en gaat zijn beklag doen. De betreffende kleermaker start de discussie door te stellen dat de klacht ongegrond is. De klant had immers zelf in de ondoorzichtige tas kunnen kijken op de dag van de koop én de jurk blijkt passend (maat 52). Bij aanhoudend geklaag moddert de discussie verder over de kleur, de lengte van de mouwen, passend bij de schoenen (elders gekocht) etc.

Vergoeding

Maanden later, én door tussenkomst van de consumentenbond, is de kleermaker bereid om de herstelwerkzaamheden voor het verlengen van de mouwen en het aanzetten van een kraag te vergoeden. Aanhoudende klagers met een advocaat kunnen zelfs de jurk laten verven in de kleur van een smoking op kosten van de kleermaker. Nog geen 5 procent van de mannen gaat er bewust mee akkoord, omdat zij inderdaad een jurk wenst te dragen.

Inventarisatie

Het punt is echter dat de kleermaker de inventarisatie voorafgaand aan het advies/de verkoop zelden goed (of überhaupt niet) heeft uitgevoerd. De discussie met deze winkel moet niet gaan over het aanpassen van de jurk, maar over de juiste inventarisatie, advies en verkoop van feestelijke kleding.

Bewijslast rentederivaten

De bewijslast van de juiste, zorgvuldige handelswijze bij advies en verkoop van rentederivaten ligt bij de bank. De bank moet ‘zwart-op-wit’ aantonen dat dit juist is gebeurd. Dit door middel van het overleggen van juiste, tijdige, door de klant getekende inventarisatielijsten en door middel van aanwezige, schriftelijke, alternatieve offertes. Pas daarna volgen de mogelijke discussies over renteopslagen, overhedge etc. Een nagenoeg onmogelijke opgave voor de bank om dit aan te tonen, om de simpele reden dat zij dit in het verleden zelden zo uitgebreid gedaan heeft. Daarom ook slaat de bank dit gedeelte in haar eigen herbeoordelingen structureel over!

Is deze juiste handelswijze niet ‘zwart-op-wit’ aan te tonen door de bank? Dan is ontbinding van het (koop)contract de enig juiste beslissing en zijn overige discussies overbodig.

Brits voorbeeld

De verkoopbrochures en de websiteteksten die de bank gebruikt hebben in de afgelopen jaren tonen tevens de structurele en bewuste mis-selling van de betreffende producten aan. Een verkoopmethode die Britse banken in juni 2012 hebben toegegeven en de banken ertoe gedwongen hebben om de getroffen bankklanten financieel te (gaan) compenseren. Goed voorbeeld, doet goed volgen?!

Voorbeeldbrief voor opvragen uitkomsten herbeoordeling

 

…………………… Bank

T.a.v. accountmanager de heer/mevrouw …………

[Adres]

[Postcode] [Plaats]

 

[Plaats],   ………………. 2015,

 

Geachte ……………….

Onlangs vernam ik via diverse media-uitingen dat de banken overgegaan zijn tot herbeoordeling van veel rentederivaten in het MKB. Zoals u weet heb/had* ik bij uw bank ook een rentederivaat. Dit heeft mij aan het denken gezet. U zult begrijpen dat de aanleiding voor de herbeoordelingen en de uitkomsten van dit rapport bij mij de nodige vragen oproepen over mijn eigen situatie.

Ik begreep dat de AFM van mening is dat MKB-ondernemingen duidelijkheid mogen verwachten over het proces en de uitkomsten van de herbeoordeling en dat de AFM ook vindt dat de klanten uiteindelijk allemaal een schriftelijke bevestiging moeten krijgen van de uitkomsten van de herbeoordeling van hun derivaat (of derivaten). Een opstelling die ook geheel in lijn is met de gedachte achter art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (de zogenaamde exhibitieplicht).

Hierbij verzoek ik u dan ook vriendelijk om mij antwoord te geven op de volgende vragen.

 • Is mijn rentederivaat in het kader van de herbeoordelingsactie door uw bank herbeoordeeld?
 • Indien dit niet het geval is, kunt u mij dan toelichten waarom herbeoordeling in mijn situatie (nog) niet plaatsgevonden heeft en wanneer deze alsnog plaats zal vinden?
 • Indien de herbeoordeling wèl plaatsgevonden heeft, kunt u mij dan het herbeoordelingsrapport met daarin de uitkomsten van de herbeoordeling toezenden?

Ik hoop spoedig van u te mogen vernemen.

Met vriendelijke groet,

 

Bron: Rik Harmsen, Immix Advocaten

MKB-er twee keer in de kou!

10 februari 2015 1 reactie

Een MKB’er heeft een aantal Euribor-leningen en een renteswap. De Rabobank erkent enkele fouten, maar betaalt slechts een gedeelte van de aangetoonde schade. Deze ondernemer kaart dit aan bij zijn rechtsbijstandsverzekeraar en wordt afgewezen.

De rechtsbijstandsverzekeraar verleent geen rechtsbijstand “in geschillen over het aantrekken en beheren van bedrijfskapitaal of het verschaffen van zekerheid”.

KLANTREACTIE

Beste verzekeraar, deze opties zijn niet aan de orde.

 1. Het betreft een lang bestaande bedrijfsfinanciering.
 2. In het beheer van de financiering zijn geen discussies.
 3. Er is geen discussie over het verschaffen van zekerheden. Deze zijn reeds vergeven en er worden geen nieuwe zekerheden gevraagd.

Het geschil met de bank betreft.

 1. Fouten welke gemaakt zijn bij de combinatie van de bestaande bedrijfsfinanciering en de eerder verkochte renteswap.
 2. Het niet juist toepassen van de overeengekomen bank- en productvoorwaarden.

VERBLUFFEND

Dan de verbluffende reactie van de verzekeraar.

Het geschil waarvoor u rechtsbijstand vraagt is wel degelijk een onlosmakelijk onderdeel van het aantrekken en beheren van bedrijfskapitaal en is en blijft daarom van dekking uitgesloten. De redenering – houdende dat het aantrekken van bedrijfskapitaal niet aan de orde is, daar het een reeds lang bestaande bedrijfsfinanciering betreft – kan ik daarom niet plaatsen. Zònder het aantrekken van het bedrijfskapitaal zou er immers geen sprake zijn van het geschil waarvoor u nu rechtsbijstand vraagt

AUTOVERZEKERING

Je hebt een auto en via jouw huisbankier, als tussenpersoon, sluit je een schadeverzekering af bij een verzekeraar. Na 4 jaar rijdt er iemand tegen jouw auto aan en jij stelt de veroorzaker aansprakelijk. Deze erkent zijn fout, maar geeft aan dat hij twee van de drie deuken wil vergoeden. Je belt jouw verzekeraar en legt de casus uit. Onverwacht legt de verzekeraar jou uit dat hij deze zaak niet wil behandelen: “De verzekeraar neemt geen cases op bij geschillen bij aankoop en onderhoud van een auto?”

Pardon? Je hebt toch geen geschil bij de aankoop, want je hebt deze auto 4 jaar geleden al gekocht. Daarnaast breng je jouw auto ieder jaar naar de merkgarage voor onderhoud, maar ook dat is nu niet de reden van jouw geschil. Jouw geschil is met degene die de schade aan jouw auto veroorzaakt heeft, niet de onderhoudsgarage.

SUBLIEME UITLEG

Dan komt de verzekeraar met een sublieme uitleg.

Beste, trouwe klant, als u geen auto had aangekocht, dan had u daar nu ook geen schade aan kunnen hebben. Dus het heeft wel degelijk met de aankoop van de auto te maken”.

VRAGEN

 1. Zou het kunnen zijn dat deze rechtsbijstandsverzekeraar in rentederivatendossiers net zo bang is voor een grote kostenpost als de huisbankier zélf? Rabobank is marktleider in de verkoop van renteswaps, maar deze rechtsbijstandsverzekeraar heeft ook een behoorlijk marktaandeel.
 2. Vindt de rechtsbijstandsverzekeraar het daarnaast misschien niet gewenst dat haar eigen klant tegen haar belangrijke tussenpersoon, Rabobank, kan gaan procederen?

Triest. Heel triest. De zoveelste MKB’er die het nakijken heeft. In dit geval niet 1, maar zélfs 2 zakelijke dienstverleners die hun eigen afspraken en voorwaarden niet nakomen.

 

DAS

 

 

 

 

 

 

 

 

DA’S duidelijk.

TIP

MKB’ers met een financiering en/of rentederivaten. Sluit de verzekeringen af via een andere tussenpersoon dan de huisbankier. Of beter nog, sluit altijd de verzekeringen af bij een andere tussenpersoon dan de bank.

 

 

 

Veel klagers renteswap niet welkom bij Kifidloket

26 januari 2015 1 reactie

AMSTERDAM – Het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) opent maandag 26 januari 2015 het tijdelijk loket voor de behandeling van geschillen tussen kleine mkb-bedrijven en banken over rentederivaten.

Door Jarco de Swart

Deze klachtenvoorziening wordt op verzoek van de Nederlandse vereniging van banken (NVB) aan betrokken ondernemers aangeboden. Maar critici laten geen spaan heel van de Kifid-route. Volgens hen beletten de voorwaarden voor de regeling een groot deel van de ondernemers hun zaak aan het Kifid voor te leggen.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat vele duizenden mkb-ondernemers zich een ingewikkeld rentederivaat hebben laten aanmeten door hun bank. In plaats van een lening met vaste rente sloten veel ondernemers op aandringen van de bank een ingewikkelde combinatie van twee financiële producten af: een lening met een variabele rente en tegelijk een renteswap (derivaat).

Torenhoge kosten

Deze constructie is voor talloze ondernemers inmiddels flink gaan knellen. Zo is de waarde in vele duizenden renteswaps inmiddels negatief, wat wil zeggen dat de ondernemer er niet zonder torenhoge kosten vanaf kan. Ook hebben ondernemers onverwacht torenhoge opslagen voor hun kiezen gekregen, waardoor de kosten vaak duizenden euro’s per jaar hoger uitvielen dan gedacht.

Op aandringen van de Tweede Kamer droeg minister Dijsselbloem (Financiën) vorig jaar juni de banken op de zaak op te lossen. Ook zei Dijsselbloem dat individuele ondernemers hun klacht bij het Kifid konden gaan neerleggen. Ruim een half jaar later gaat het Kifid-loket dan eindelijk open.

Beperkingen

Maar gespecialiseerd financieel adviseur Frank Wijn (Wijn Bancair Advies) heeft geen goed woord over voor de regels die bepalen welke ondernemers met welke klachten er terecht kunnen. „Zo moeten klagers bijvoorbeeld hun zaak voor 31 december 2016 voorleggen aan het Kifid. Dat lijkt ver weg. Maar daarvóór moet eerst de interne klachtenprocedure bij de bank worden doorgelopen. En dat alleen al kan vele maanden duren.”

Ook is de route uitgesloten voor ondernemers die ervoor kiezen zich te verenigen en gezamenlijk hun swapproblemen willen aanpakken. Wie een swap heeft afgesloten bij een buitenlandse vestiging van een Nederlandse bank komt er bij Kifid ook niet in.

De belangrijkste beperking is echter dat de klachten niet mogen gaan over ’de algemene bevoegdheid van Aangeslotene (banken) om opslagen toe te passen’. Wijn: „Door deze bepalingen kan 50 tot 60% van mijn klanten er al niet terecht. Deze regels zijn opgesteld door de banken. Een onafhankelijk instituut als Kifid kan mij nooit uitleggen waarom zoveel ondernemers uitgesloten zouden moeten worden. Daar hebben alleen de banken baat bij.”

 

‘Bloedbad’

Advocaat Pieter Lijesen is het met Wijn eens. „Die opslagen is het grootste probleem voor de meeste ondernemers. Die hebben ze nooit zien aankomen.” Hij voorziet grote problemen in de Kifid-procedure. „Ondernemers komen tegenover gespecialiseerde advocaten van banken te staan. Dat wordt een bloedbad.”

Bron: De Financiële Telegraaf

KiFiD loket voor derivaten-klachten gaat open. Open?

25 januari 2015 Plaats een reactie

Morgen (26.1.2015) ‘opent’ het kiFiD loket voor MKB-ers die één of meerdere klachten hebben over hun rentederivaat, verkocht door hun bank!

Drie zaken vallen op: 

 • De doelgroepomschrijving wordt nu voor de derde keer gewijzigd, waardoor alleen de “kleine” dossiers getoetst kunnen worden.
 • Het zojuist (23.1.2015) gepubliceerde reglement sluit één van de meest gehoorde en terechte klachten uit: De niet-overeengekomen, maar tóch doorgevoerde renteopslagen bij de Euribor-financiering (zie art. 9m)! Waarom zou een onafhankelijke geschillencommissie dat juist doen?
 • Bij geschillen met bankklanten over rentederivaten schakelen banken in zéér veel gevallen NauthaDutilh te Amsterdam in. Prof. Mr. Dr. M. Peeters was eerder werkzaam bij Nauta Dutilh (zie FD d.d. 21.8.2014), maar vanaf morgen is hij commissielid bij dit tijdelijke KiFiD-loket.

Herbeoordeling renteswap Rabobank 2006-2009

29 december 2014 2 reacties

 

 • Bent u een Rabobankklant?
 • Heeft u in de periode 2006 tot en met 2009 een renteswap verkocht gekregen?
 • Heeft de bank daarbij onderstaande brochure gebruikt?
 • Heeft de bank sindsdien uw financieringsrente op uw Euribor-lening(en) verhoogd door de risicotoeslag of de liquiditeitstoeslag te verhogen?

Lees de geelgemaakte tekst dan eens goed door!

 

RBB brochure RR

 

 

 

Tegenover mij zit een gebroken man (3)

26 december 2014 1 reactie

Henk heeft er inmiddels enkele weken over nagedacht en heeft er veel met zijn partner over gesproken. Hij realiseert zich uiteraard dat de economische malaise nog wel even aanhoudt, de prijzenoorlog in de branche nog lang niet voorbij is en banken niet ruimhartiger zullen gaan opereren. Dat zijn de feiten, de ratio. Aan de andere kant staat zijn gevoel.

Ratio

Henk’s ratio zegt dat hij door moet werken, harder werken, nog meer uren maken en hopen dat de rente en aflossingen aan de bank betaald kunnen blijven worden. Er vanuit gaande dat de bank niet ieder jaar met een nieuw, geld kostend konijn uit de hoge hoed komt, zoals meer accountantscijfers, taxaties, renteverhogingen, extra aflossingen etc.

Wanneer hij dat zo nog enkele jaren volhoudt, is het dure renteswapcontract geëindigd, kan hij zijn resterende financieringsrente misschien tegen lagere rentes wél en écht vast zetten, is er jaarlijks € 165.000 afgelost  en is de bank misschien tot de conclusie gekomen dat alle bancaire ratio’s weer wat passender zijn. Misschien, misschien, misschien. Dus, hard en meer werken en hopen dat de bank mee blijft werken om tot een goed einde te komen.

Gevoel

Henk’s gevoel zegt heel wat anders. Hij voelt zichzelf  “stom”, zoals inmiddels vele MKB-ers met een renteswapcontract zichzelf stom voelen. Stom, omdat hij zijn bancaire, financiële partner 110% vertrouwde. Nu weet hij dat deze financiële adviseur, jarenlange vertrouwenspartner, gewoon een verkoper is (én was) met verkooptargets. Natúúrlijk had hij zich beter moeten laten informeren over producten “waar hij geen vinger achter kon krijgen”. Zonder te verzanden in rancune of persoonlijke wrok voelt Henk zich wél bekocht. Gefopt. Zijn vertrouwde huisbank gaf Henk immers aan dat DIT het moest worden!

Casus

Recentelijk heb ik Henk’s casus bekeken. Een klassiek voorbeeld van ‘mis-selling’. De bank nam het initiatief om Henk te wijzen op (lees: bang te maken voor) mogelijk sterk stijgende marktrentes. Om hem vervolgens bijna tweewekelijks te bestoken met mails over de risico’s van stijgende rentetarieven. Eenmaal “klaargestoomd” om dit risico aan te pakken, vroeg Henk slechts om een of meerdere vastrentende leningen.

Het énige aanbod van de bank was een Euriborlening in combinatie met een renteswap. Lekker positief uitgelegd (“alle financieringslasten zijn nu vastgelegd”), de negatieve items (zoals de consequenties van een negatieve marktwaarde) weggelaten en veel belangrijker in deze………….. zónder ook maar één alternatief aan te bieden.

Géén vastrentende leningen, géén verschillende rentelooptijden, géén Euriborlening met een rentecap. Niets van dat alles. Keuze uit één is geen keuze.

Angst

Ik begrijp zowel Henk’s ratio, maar zeker ook zijn gevoel. De keuze is uiteraard aan Henk en zijn partner. Zij kiezen er nu voor om niet te stoppen, hard te blijven werken en te hopen op medewerking van hun huisbankier. De bank aanspreken op ‘mis-selling’ is nog een brug te ver. Daarvoor hebben zij teveel angst i.v.m. de financiële afhankelijkheid van diezelfde bank. Ook dit gevoel is een klassieker. Helaas.

 

FD artikel over Kifid: “Het klachtenloket voor MKB-renteswaps”.

24 december 2014 Plaats een reactie

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) die van hun bank rentederivaten hebben gekocht, kunnen vanaf eind januari volgend jaar met eventuele klachten terecht bij het Kifid. Het klachteninstituut opent 26 januari een tijdelijk loket hiervoor.

Dat hebben het Kifid en de NVB, de belangenclub van de banken, woensdag bekendgemaakt. Niet elke ondernemer kan er terecht. Het loket is toegankelijk voor kleinere ondernemingen uit het mkb. Een kleine mkb-onderneming is in dit geval een bedrijf dat op het moment van afsluiten van het derivatencontract minder dan 50 werknemers had en een omzet of balanstotaal van maximaal €10 mln.

Deze criteria zijn volgens een woordvoerder van de NVB gekozen omdat deze categorie ondernemers vaak niet de middelen heeft om een geschil met hun bank voor de rechter te brengen.

Kritiek

Volgens adviseurs van mkb-ondernemers hebben de gekozen criteria tot gevolg dat een flink deel van de ondernemers met hun klachten buiten de boot vallen bij het Kifid. Patrick van Gerwen van adviesbureau Cadension vindt de criteria opmerkelijk. De gehanteerde maatstaven wijken volgens hem af van die welke in de wet worden gebruikt voor het onderscheid tussen professionele en niet-professionele partijen. Een bank kan een partij als professioneel aanmerken als aan minimaal twee van de volgende criteria wordt voldaan: een balanstotaal van minimaal €20 mln, een omzet van ten minste €40 mln en een eigen vermogen van minstens €2 mln.

Van Gerwen schat dat 15% tot 30% van de mkb-ondernemers met rentederivaten niet bij het Kifid terecht kan met hun klachten. Ook adviseur Frank Wijn vreest dat een flink deel van de mkb’ers met een eventuele klacht toch naar de rechter zal moeten stappen. De NVB zegt niet over de juiste cijfers te beschikken om hierover een uitspraak te kunnen doen.

Zorgplichtactie

Het speciale klachtenloket is onderdeel van een grote zorgplichtactie rond rentederivaten. Een deel van de mkb’ers zegt in de problemen te zijn geraakt door deze financiële producten. Volgens hen hebben de banken de werking van de derivaten niet goed uitgelegd. Een andere klacht is dat het product te complex was om aan mkb’ers te verkopen.

Problemen

De derivaten zijn verkocht als bescherming tegen een stijgende rente op bedrijfskredieten die aan ondernemers zijn verstrekt. Maar door de sterke gedaalde rente zijn veel van de derivaten ‘onder water’ komen te staan. Met andere woorden: hun waarde is momenteel zwaar negatief.

Deze negatieve waarde brengt sommige ondernemers in de problemen, bijvoorbeeld als de looptijd van de derivaten langer is dan de looptijd van het tegelijk verstrekte krediet. Andere ondernemers zeggen door de negatieve waarde terecht te zijn gekomen bij de afdeling bijzonder beheer van de bank en daarvan veel hinder te ondervinden.

Herbeoordeling

Toezichthouder AFM, die eerder al ‘tekortkomingen’ constateerde in de dienstverlening rond rentederivaten, heeft op grond van deze bevindingen en de klachten van mkb’ers, de banken opdracht gegeven alle lopende derivatencontracten aan een herbeoordeling te onderwerpen. Hierbij wordt bekeken of het product passend is voor de klant en of de informatieverstrekking goed is geweest. De herbeoordeling moet in de zomer van 2015 zijn afgerond.

Van de meest kwetsbare ondernemingen – te denken valt aan de bedrijven die in bijzonder beheer zitten – moet de herbeoordeling in maart volgend jaar klaar zijn.

Kosten

Net als voor klachten van consumenten geldt de optie van het Kifid alleen voor vorderingen van maximaal €1 mln. Hoewel de kosten van het loket worden gedragen door de banken, moeten mkb’ers die zich tot het klachteninstituut wenden wel een bijdrage in de kosten leveren van €500 euro en van €1000 bij een eventueel hoger beroep. Dat geld krijgen zij terug als ze door het Kifid in het gelijk worden gesteld.

Volgens de NVB hebben de banken geen plafond ingesteld voor de kosten van het speciale loket.

Reglement

Voor de behandeling van klachten door het Kifid komt er een afzonderlijk reglement. Dit ligt momenteel bij het ministerie van Financiën ter goedkeuring.

BRON: FD d.d. 24.12.2014

Tegenover mij zit een gebroken man (2)

15 oktober 2014 Plaats een reactie

Tegenover mij zit een gebroken man. Wrang voor iemand wiens passie de gezondheid van mensen is. Zijn ogen worden vochtig en hij vraagt zachtjes of ik hem kan helpen met zijn bankproblemen.

========================================================

Ja, dat kan ik wel. Inhoudelijk kan ik de financiering en de renteswap analyseren en beoordelen. Gemaakte fouten kan ik aangeven en mogelijke herstelacties of schikkingen voorstellen of mogelijk zelfs af laten dwingen”, is mijn antwoord. “Ik kan er voor zorgen dat de bankier je misschien een jaar met rust laat…..Maar als je die rust en tijd gebruikt om nog harder te gaan werken, dan neem ik deze klus niet aan”. Verbaasd kijkt Henk mij aan. “Oh?”.

Het toekomstscenario hier is mij namelijk volstrekt duidelijk.

 • De crisis suddert voort.
 • De grote fitnessketens gaan niet verdampen.
 • De komende 5 jaar wordt het zakelijke en privé onroerend goed jaarlijks, en op kosten van Henk, verplicht getaxeerd. Getaxeerd door een door de bank aangewezen taxateur. De dalende uitkomsten zijn voor de bank dan ook nooit een verrassing. Wél voor de klant!
 • Henk’s 100-urige werkweek levert straks misschien extra rendement en cashflow op, maar deze centen stromen vervolgens direct naar de bank, omdat deze de rekening-courant limiet blijft afbouwen en leningen nog meer afgelost wil zien. Het levert Henk daarom zélf geen énkele financiële ruimte op.

Wanneer Henk’s financiering over 5 jaar dan precies binnen de dekkingswaarde van de bancaire zekerheden valt, is de kans groot dat de bank zijn financiering alsnog opzegt. Geen verlies voor de bank, heet dat dan. Wat dat betreft, is er voor de bank altijd wel een stok om mee te slaan. Solvabiliteit, cashflow, zekerheden, branchevooruitzichten. Whatever. Henk en partner staan inmiddels natuurlijk ook privé borg voor de zakelijke financiering, dus op dat moment valt alles als een kaartenhuis in elkaar.

En zoals vaker in MKB Nederland is het onroerend goed en zijn de aandelen van de BV het pensioenpotje. Nu én over 5 jaar blijkt deze pensioenpot geheel niet gevuld. Externe reserves zijn niet aangelegd, alles voor de zaak! Zo dacht ook Henk.

Dus Henk, de afgelopen 26 jaar was je zelfstandig ondernemer, maar vanaf nu ben je in dienst van de bank. Nog harder werken, levert je misschien extra geld op, waarmee je de bankmarges en-aflossingen kunt blijven betalen, maar niet de noodzakelijke investeringen en de privé boodschappen. Is dat wat je wilt? Voor de bank werken”?

Weer viel er een serieuze stilte. Ik zie Henk denken. Is dát wat het is? Tot nu toe 26 jaar keihard gewerkt en nu ploeteren om de bank te kunnen blijven betalen. Om zelf zo meteen, na 31 jaar, alsnog met lege handen achter te blijven?

Wat is het alternatief, Frank? De handdoek in de ring gooien? Mijn mensen naar huis sturen en dan 3 jaar de schuldsanering in? Op mijn leeftijd. Na al die jaren? En wat moet ik dan? Ik ben dan bijna 60……”!

…………………… wordt vervolgd.

Tegenover mij zit een gebroken man (1)

17 september 2014 13 reacties

Via een tussenpersoon kom ik in contact met Henk. Henk is 53 jaar en al 26 jaar ondernemer. Een goeie gozer, zouden wij zeggen. Open, vriendelijk gezicht en een lichaamsbouw waar menigeen jaloers op zou zijn. Henk heeft een eigen fitnessbedrijf. Een echt, serieus bedrijf in het midden van het land. Tijdens onze eerste, hele prettige kennismaking leg ik hem kort uit wie ik ben, wat ik doe en vooral waarom ik dit werk doe. Om daarna meer over hem en zijn bedrijf te weten te komen. Henk gaat voor de gezondheid van mensen. Dat is zijn passie. Waarom dat wrang is, daar kom ik tijdens ons gesprek pas achter.

GOEDE TIJDEN

In de goede tijden, zo rond 2007, koopt hij een mooi pand, richt het professioneel en smaakvol in en business floreert. Henk maakt weken van 80-90 uur en soms meer. De huisbankier ziet dat hij al jaren goed onderneemt en financiert hem maar wat graag. Geen vuiltje aan de lucht. De bank komt aan het einde van de financieringsonderhandelingen met een uitzonderlijke opmerking. De bank heeft zelfs ‘een kadootje’ voor Henk, een renteswap. “Beschermt tegen stijgende rentes en als de rente echt door blijft stijgen, dan wordt jouw ‘renteverzekeringspolis’ nog geld waard ook”. Henk begrijpt de Engelse termen niet echt, maar vertrouwt op de expertise van zijn bankier en tekent het contract.

SLECHTE TIJDEN

Dan breekt in oktober 2008, een jaar na de koop, inrichting en financiering, de crisis uit. De bank, Lehman Brothers, gaat failliet en in rap tempo vallen er vele dominosteentjes om. Rentes kelderen in hoog tempo en Henk’s renteswap krijgt daarom geen positieve waarde, maar al heel snel een negatieve waarde. Daarbij doemen er meer problemen op voor Henk’s onderneming. Klanten gaan abonnementen opzeggen i.v.m. hun eigen onzekere toekomst en tot overmaat van ramp gaan de grote fitnessketens stunten met de prijzen om tenminste hun eigen gas-, water- en lichtrekeningen te kunnen blijven betalen. In enkele jaren tijd gaat Henk’s omzet met 33% bergafwaarts.

TAXATIE DOOR DE BANK

Tegelijkertijd komt de bank met vervelende brieven. Het zakenpand en privéwoning moeten ieder jaar, op kosten van Henk, getaxeerd worden. Lagere taxatiewaarde, betekent minder zekerheidswaarde voor de bank en dus een hogere financieringsrente. So much voor Henk’s ‘vaste rente’!! Maar dat is niet genoeg voor de bank. Henk moet ook extra gaan aflossen op zijn lening om binnen de zekerheidswaarde van de bank te komen. De panden worden namelijk steeds lager getaxeerd en de financiering bij de bank is inmiddels serieus oplopen i.v.m. de negatieve waarde van de renteswap.

WURGGREEP

Zie daar de wurggreep. Dalende omzet, hogere bankrentes, lagere bedrijfsresultaten, dus lagere cashflow, maar toch meer af moeten lossen op de lening.

De vriendelijk ogende, beresterke Henk trekt het niet meer. Sinds 2012 (nu 2 jaar) is Henk Henk niet meer. Periodiek heeft hij afspraken met zijn psycholoog en is hij in therapie. Wanneer hij mij dit vertelt, val ik stil…………… Tegenover mij zit een gebroken man. Wrang voor iemand wiens passie de gezondheid van mensen is. Zijn ogen worden vochtig en hij vraagt zachtjes  of ik hem kan helpen met zijn bankproblemen.

…………………… wordt vervolgd.

%d bloggers liken dit: