Archief

Posts Tagged ‘kenniscentrum rentederivaten’

Bij de (derivaten)neus genomen!

10 augustus 2017 Plaats een reactie

Na de Derivatencommissie is er nu de Geschillencommissie.

Waarom?

Omdat de Derivatencommissie ook “bij de neus is genomen door de banken”.

Gaandeweg is de Derivatencommissie duidelijk geworden dat er een “groot lek” zit in het zeer uitgebreide Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHR). Dit lek heet “in aanmerking komende leningen”.

Een zeer belangrijke term, want deze duidt wélke Euriborleningen daadwerkelijk en concreet betrokken zijn bij het advies/verkoop van rentederivaten door de bank aan de klant. Op het moment van het advies c.q. de verkoop moest de bank exact duidelijk maken welke huidige én toekomstige Euriborleningen gekoppeld zouden (gaan) worden aan de geadviseerde en verkochte rentederivaten.

Voor de financiële compensatie onder het UHR raakt dit de “overhedge” en “renteopslag”, twee financieel zeer belangrijke onderdelen.

Bij de neus genomen?

Ja, bij de neus genomen. Banken hebben in 2014-2015 hun eigen derivatendossiers mogen beoordelen, dit lek geconstateerd en doodgezwegen. Bij (summiere) controle door toezichthouder AFM is toen al geconstateerd dat ABN Amro Bank 80% van haar derivatendossiers inhoudelijk niet op orde had. En ervaringsdeskundigen weten dat dit voor alle betrokken banken geldt.

Bij ieder “systeem” geldt dan: “garbage in, garbage out”.

Het is voor banken derhalve onmogelijk gebleken om het gegeven advies te reconstrueren. Toen….. en dus ook nu. Niet bestaande documenten/verslagen kunnen er immers niet “bijgetoverd” worden. Zélfs niet door banken.

Banken wisten en weten dit al lang en hebben alle andere, betrokken partijen (AFM, Dijsselbloem, Derivatencommissie) om de tuin geleid. Klantvertegenwoordigers en Kenniscentrum Rentederivaten wisten dit al vanuit de praktijk, maar vonden op dit onderwerp nauwelijks een luisterend oor.

De Derivatencommissie heeft een noodverbandje aangelegd, de Geschillencommissie. Een mogelijkheid tot een “Bindend Advies” van een commissie was al eerder aangekondigd, maar spitst zich nu toe op deze open wond.

Voor de bühne.

Voor de bühne hebben Dijsselbloem en bankdirecties eerder aangegeven dat getroffen bankklanten “ruimhartig” gecompenseerd zullen worden en bij twijfel de klant het voordeel te geven. Dat zou “bij dit lek” absoluut toegepast moeten gaan worden.

Echter, gezien de starre bankhouding, het gebrekkige toezicht van AFM, de onwetendheid in de politiek en de arrogantie van Dijsselbloem heb ik ook daar een hard hoofd in.

Herbeoordeling van renteswaps!? Volg de cursus……

In navolging op het eerste AFM rapport over rentederivaten van 25 september 2013, kwam hun tweede derivatenrapport uit op 20 februari 2014. Het is praktijkspecialisten duidelijk dat de AFM de vinger niet op de échte zere plek durft te leggen. Dus deden wij dat zélf maar. Wijn Bancair Advies is een van de vijf initiatiefnemers van Kenniscentrum Rentederivaten (KCR). In april 2014 schreef het KCR het rapport dat AFM had moeten schrijven.

Januari 2015!

Nederlandse banken hadden voor 31 december 2014 alle rentederivaten-dossier zélf moeten herbeoordelen, maar dat is niet gelukt. In de eerste helft van 2015 zouden zij hun bevindingen moeten terugkoppelen naar de klanten. U kunt de slager die zijn eigen vlees keurt natuurlijk 100% vertrouwen OF u bereidt zichzelf goed voor en start de mogelijke discussie zélf op.

Voor Accountants, Financieel Managers, Financieel Directeuren en Chief Financial Officers heeft Wijn Bancair Advies daarom een zeer praktische renteswapcursus ontwikkeld.

Onderwerpen

  • Wat is een renteswap ?  
  • Wat zijn de mogelijke problemen i.c.m. de financiering?  
  • Hoe inventariseer je de mogelijke problemen van deze combinatie?  
  • Hoe bereken je de huidige waarde van een renteswap?  
  • Wat zijn de discussiepunten met banken?
  • Wat zijn de problemen in de bijbehorende EMIR voorwaarden?  
  • Wat is de huidige jurisprudentie hieromtrent?  
  • Wat zijn de mogelijke oplossingen?  

In company: € 2.000 per dagdeel / maximaal 12 deelnemers.

Docenten

Frank Wijn    0651475250 / info@wijnba.nl / frank@heldergeld.nl

Robert Vos

 

Banken: “Renteswap-klanten moeten gewoon niet klagen”!

1. Mijn naam is Ruud. Ik ben universitair geschoold, heb twee MBA studies gevolgd en 7 jaar op de treasuryafdeling van een grootbank gewerkt. Daarna ben ik bij een corporate onderneming gaan werken als CFO. Ik ben de grote initiator geweest van de derivatenportefeuille binnen dit bedrijf. Nu rentederivaten onder vuur worden genomen, zie ik mijn kans schoon om mogelijk van die hogere swaprente af te komen.

2. Mijn naam is Hugo. Ik heb een HBO-studie gevolgd en na mijn loopbaan als controller ben ik in 2005 voor mezelf begonnen. In 2008 heb ik renteswaps gevraagd en gekregen. Dit heb ik gedaan op aanraden van een oud-collega-controller, maar ik wist en weet eigenlijk nog steeds niet precíes hoe het werkt. Wél lees ik in mijn bankoverzichten een stevige negatieve swapwaarde. Misschien dat wij mee kunnen doen met een ‘massaclaim’, dan zijn we daar ook mooi van af.

3. Mijn naam is Henk. Ik ben in maart 2008 een hotel gaan runnen met mijn vrouw Ingrid. Wij zijn gastvrij en weten wat hard werken is. Voor de aankoop van ons hotel kregen wij gelukkig vrij gemakkelijk een banklening en toen wij op aanraden van onze accountant de financieringsrente wilden ‘vastzetten’, gaf de bankmedewerker aan dat ‘een lening met een renteswap’ precies is wat wij wilden: een vaste financieringsrente. Ik lees nu in de krant dat zo’n renteswap helemaal niet zo werkt. Mijn accountant wist en weet het eigenlijk ook niet precies, zo blijkt.

Wanneer je niet in deze derivatenmarkt en -materie zit, zou je kunnen denken dat deze 3 scenario’s vaak voor komen. En dat klopt. Wanneer je wél in deze markt en materie zit, ken je de scenario’s, maar ook de verhoudingen: 1. heel weinig- 2. weinig – 3. heel erg veel.

Het AFM rapport van februari 2014 over rentederivaten in MKB NL gooit dit waarschijnlijk allemaal op één hoop en gaat er daarom vanuit dat vele MKB-ers in het verleden zélf om rentederivaten gevraagd hebben. Dat is absoluut niet zo!

Andere toeschouwers in deze arena betitelen ondernemers als “huilie-huilie-MKB-er” die piepen, omdat ze met een hoge, vaste swaprente achteraf teveel rente zouden hebben betaald in verhouding tot de fors gedaalde variabele Euriborrente. Ja, klopt. Ook die zijn er, maar mensen als Ruud en Hugo zijn toch écht zwaar in de minderheid.

Wat kun je de grootste categorie MKB-ers dan wél aanrekenen? Vooral naïviteit! Maar geloof me….. dat 200% vertrouwen in hun huisbankier is nagenoeg geheel vervlogen. Ook dat is achteraf.

Mijn metafoor? Wanneer je 10 jaar lang premie hebt betaald voor een opstalverzekering, dan moet je achteraf niet klagen dat je 10 jaar lang voor niets premie hebt betaald, omdat je huis niet is afgebrand. Je was verzekerd en wees blij dat je huis niet zwartgeblakerd is!

Je hebt wél reden tot klagen als blijkt dat je na het verkopen van je huis (lees: aflossen van de lening) nog vast zit aan de (dan nutteloze) opstalverzekering (lees: swapcontract). Dat had de bankadviseur wel even kunnen uitleggen. Zo oordeelde ook een rechter op 15 april 2014 in niet mis te verstane woorden!

 

Rentederivaten MKB: “Urgente aanbevelingen aan banken, AFM en politiek”

Het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR) is een initiatief van drie advocaten en twee financieel specialisten. Wijn Bancair Advies is één van de deelnemende partijen. Zij hebben met elkaar en met andere advocaten en specialisten afgelopen twee jaar veelvuldig contact gehad om de rentederivatenproblematiek met elkaar te bespreken en te analyseren. Aangezien zij ieder voor zich concludeerden dat een groot deel van de MKB-ers met serieuze problemen ter zake van deze rentederivaten kampt, maar uit angst voor het kwijtraken van hun geldlening of vanwege het gebrek aan middelen om extern  (juridisch) advies in te winnen geen actie onderneemt, hebben zij het idee opgevat om gezamenlijk deze doelgroep te ondersteunen met een rapport dat hun kennis van- en ervaring met de producten van de afgelopen jaren bevat.

Het KCR heeft geen rechtspersoonlijkheid maar is slechts een benaming om het rapport onder een duidelijke en herkenbare noemer aan de AFM, de minister van Financiën, de politiek, belangenorganisaties en de banken te presenteren.

Het KCR heeft het rapport belangeloos opgesteld om de MKB-ers te ondersteunen, zodat zij op basis van dit rapport, al dan niet met hun eigen adviseur, hun eigen positie eenvoudiger kunnen bepalen. Bovendien hoopt het KCR dat het rapport een prikkel voor banken zal zijn om bestaande problemen met MKB-ers adequaat op te lossen.

Tevens nodigt het KCR de AFM, de minister van Financiën, de politiek, belangenorganisaties en de banken uit om op basis van deze reactie nader in gesprek te gaan met KCR om het bestaande maatschappelijke probleem met deze rentederivaten adequaat op te lossen.

De deelnemers van het KCR zijn Hester Bais (BAIS Legal), Chantal van den Borne (2BW Advocaten), Patrick van Gerwen (Cadension), Rik Harmsen (Immix Advocaten) en Frank Wijn (Wijn Bancair Advies).

Het persbericht (KCR_Persbericht_15april2014  en het volledige rapport (KCR_reactie rapport AFM_14april2014zijn hier te downloaden.

 

%d bloggers liken dit: