Archief

Posts Tagged ‘financieringen’

Wat de overheid verbiedt, is gewoon business bij de banken.

24 januari 2019 1 reactie

Al vele jaren houd ik me bezig met banken, financieringen en derivaten. Daarbij lijkt alle focus nu te liggen op het Uniform Herstelkader Rentederivaten. De compensatieregeling voor een select groepje MKB’ers en een handje vol particulieren.

In het opruimen van mijn dossiers kwam ik een aardige legpuzzel tegen.

Hier die puzzelstukjes:

  1. Een brief van Minister van Financiën op 22 september 2014 aan de Tweede Kamer over “Derivatenposities van (semi-) publieke instellingen”.
  2. Een financieringsvoorstel van ABN Amro Bank, begin 2018.
  3. Het jaarverslag 2016, Autoriteit Financiële Markten, pagina 52.

Ad 1. Een onderdeel van de betreffende brief, over verbod op “embedded” derivaten.

Deze laatste alinea is een argument om “embedded” derivaten te verbieden.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een lening waarvan de rente afhankelijk is van een grootheid die buiten de invloedssfeer ligt van de (semi)publieke instelling…verboden is”.

Te denken valt aan een lening waarin de opslag op een vaste basisrente afhankelijk is van de financieringskosten van de uitlenende bank. Zo zou de financier het financieringsrisico immers volledig afwentelen op de (semi)publieke instelling”.

Dat is precies wat de Minister (terecht) niet wil dat er gaat of kan  gebeuren.

Ad 2. Onderdeel van een financieringsvoorstel van ABN Amro bank, januari 2018.

Deze banktekst staat derhalve haaks op wat de Minister van Financiën beoogt met het verbod op “embedded” derivaten. Ook al betreft het leningen enerzijds en kredieten anderzijds, het gaat over hetzelfde onderwerp. Namelijk het doorbelasten áán klanten van de financieringskosten van de bank zélf.

Ad 3.  Waarom treedt de toezichthouder AFM hier dan niet tegen op?

Omdat AFM, zeer subtiel, tussen haakjes en in 3 woorden, in haar jaarverslag van 2016 aangeeft dat toezicht op zakelijke kredietproducten niet tot haar bevoegdheden behoort.

Op mijn signaal gaf een alom gerespecteerde, internationale derivatenexpert mij terug:

Met dit soort clausules, waardoor veranderingen die niets met je kredietwaardigheid te maken hebben, kunnen worden doorgevoerd heb je inderdaad helemaal niets aan een renteswap. Als ik de AFM was, zou ik heel goed naar deze clausule kijken. En als het toezicht hier niets mee kan, moeten ze goed nadenken of de wet niet moet worden veranderd”.

 

 

Belastingbetaler houdt banken overeind.

Als ik deze column schrijf, is het nog vakantie en verblijf ik in een van de zuidelijke crisislanden. Terwijl ik met mijn gezin door een typisch Spaans dorpje loop, kijk ik even in de vitrine van een lokale bank. Hypotheekrente acht procent! Daar gaat mijn vakantiegevoel. Ik moet hier natuurlijk op reageren.

Banken krijgen hun inkoopgeld in de schoot geworden voor slechts 1%, aangereikt door de belastingbetaler. Bedoeld om hun aflopende schulden te herfinancieren. Daarnaast is er de roep van de Europese Banken Autoriteit om met deze goedkope middelen bankklánten weer van financieringen te voorzien (http://t.co/MXYS1uuf) en zo een tweede bankencrisis te voorkomen.

Commercieel kunnen ze dat geld in Nederland weer ‘kwijt’ met 400% marge (in Spanje dus 700%). Kortom, we geven de bankiers een uitgelezen kans om veel marge te maken en dus enorm te verdienen. De bestuurdersbonus is de komende jaren veilig gesteld.

Nu zijn andere sectoren ook in ‘zwaar weer’ gekomen, dus wat let de overheden om de bakkers gratis meel te verstrekken, de transporteurs gratis brandstof en de zorginstellingen gratis personeel?  Waarschijnlijk is de politiek er van overtuigd dat een Europa zonder banken geen bestaansrecht heeft. Bakkers, transporteurs, zorginstellingen en heel ondernemend Europa moet aan die stelling opgeofferd worden. Althans zo lijkt het. Die logica ontgaat mij.

Bruggink van de Rabobank zei het enige weken al ‘glashelder’. Banken moeten failliet kunnen gaan!(http://t.co/S6XSInD2) video op 38:20. Onze volksvertegenwoordigers kiezen er echter voor om ten koste van alles en iedereen de banken overeind te houden. De gevolgen van een failliete bank zijn immers niet te overzien, zo stellen zij. Maar wat weten deze volksvertegenwoordigers daar inhoudelijk nou eigenlijk van? Heel weinig tot niks, zo blijkt uit een onderzoek van een oud-collega: (http://t.co/bjjfoArU).

Kortom, de financieel specialist en insider, Bruggink, zegt het tegenovergestelde van de bancaire leken die wij regeringen noemen. Misschien moesten wij onderhand maar eens kundige volksvertegenwoordigers kiezen. Specialisten die financieel crisismanagement op hun CV hebben staan! Geen grappenmakers meer die in TV spelletjes en prietpraatprogramma’s hun (gebrek aan) kennis etaleren.

Bericht voor De Jager. Zie banken als ‘gewone’ ondernemingen, bemoei je er niet mee en laat de marktwerking zijn gang gaan. Of deel anders ook de meelzakken en jerrycans maar meteen én gratis uit. Dat is mijn bescheiden mening…… als leek!

%d bloggers liken dit: