Archief

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

2017: Doe eens wat voor een ander!

25 december 2016 Plaats een reactie

Normaal schrijf ik columns over financiële zaken. Deze keer wil ik echter een bruggetje slaan naar iets dat belangrijker is.

Voor velen zijn de afgelopen jaren, bewogen jaren geweest. De financiële onzekerheid heeft vaak de onderste lagen van de “Piramide van Maslow” ondermijnd.

Maslow

Voor degene die deze piramide niet kennen: Eerst heeft een mens behoefte aan eten en drinken, een dak boven zijn hoofd, veiligheid, vrienden, een complimentje en dan is het tijd voor iets onbaatzuchtigs.  Wat mij de laatste tijd opvalt, is dat ik veel mensen spreek die sowieso moeite hebben om “door te stromen” naar de hogere regionen van deze piramide.

Vaak hebben ze al te eten en te drinken, een mooi huis om in te wonen, de veiligheid van een prettige omgeving en een gezonde vriendenkring, maar toch komt daarna zelden het hogere bewustzijn. Liever nog gaan ze méér en luxer uit eten, kopen ze een groter huis in een nog prettigere wijk en gaan ze nog meer vrienden, vaker bezoeken. Mogelijk hopen ze daarmee extra waardering te krijgen. Ik gun ze dat van harte, alleen zo wordt de piramide breder, niet hoger.

Zou het voor nu een mooi voornemen zijn om écht iets voor anderen te betekenen, omdat je toch alles al redelijk goed geregeld hebt voor jezelf en jouw directe omgeving? Tevreden zijn is een mooi motto, anderen ook een tevreden gevoel geven misschien nog wel mooier!

Zo ben ik 9 jaar geleden als zelfstandig ondernemer begonnen en gun ik iedereen ook dat goede gevoel van vrijheid, onafhankelijkheid en eigen kunnen. Daarom vind ik het prettig om, met mijn expertise, mensen te helpen met het opstarten van hun eigen bedrijf. Goed, om met hen te praten over hun nieuwe doelen, nieuwe kansen en bewust los te komen van het verleden. Gewoon als hobby, maar vooral om mijn goede gevoel door te geven… “Mijn stokje door te geven”, zoals ik dat noem. Wanneer dan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel een feit is en de nieuwbakken ondernemer zijn mouwen oprolt en in zijn handen spuugt, geniet ik van de energie die je dan terugziet bij de ondernemer in spé.

Jij hebt dat vast ook ergens, “een stokje om door te geven” aan anderen. Probeer het eens, kom er achter hoe hoog de piramide kan zijn en geniet van de energie.

Ik wens je een prachtig en energiek 2017 toe!

Je hebt ratten én je hebt ratten….

16 mei 2013 3 reacties

Contracten zijn geldig zolang de bovenliggende partij dat wil.

Drie ratten in een schoenendoos snuffelen aan elkaar. Vijf ratten knagen aan elkaars staart en acht ratten in één schoenendoos vreten elkaar op. Met huid en haar. Zoals de Postbank commercial 17 jaar geleden al aangaf, wonen wij met velen in de schoenendoos die Nederland heet.

Wij denken kannibalisme te kunnen voorkomen door duidelijke afspraken met elkaar te maken, zodat we elkaar niet in de weg lopen. Letterlijk én figuurlijk. Verleen je in het verkeer geen voorrang, dan kost je dat € 220! Heb je als ondernemer de BTW niet op tijd bijgeschreven op de fiscusrekening? Boete! Te laat in de klas? Strafwerk!  Afspraak is afspraak op straffe van boetes. “Da’s toch duidelijk”, hoor ik je denken.

Dan de praktijk in de afgelopen (werk)week! De afspraken zijn duidelijk,

  • tenzij…… het uitzendbureau een tariefconflict heeft met een van haar opdrachtgevers. Dan hééft mijn zoon, als uitzendkracht, een getekend contract op zak met daarin een overeengekomen uurtarief, maar gaat het uitzendbureau met terugwerkende kracht het uurloon verlagen. Het is namelijk makkelijker een jeugdige uitzendkracht te dreigen met “baanbehoud of niet”, dan je eigen toegevoegde waarde als uitzendbureau te laten zien in de onderhandelingen met ondernemers. De betrouwbare-werkgever-van-het-jaar-trofee gaan zij niet verdienen.
  • tenzij…… de scholengemeenschap van mijn dochter de regeltjes maakt voor iedereen, leraren én leerlingen, maar deze slechts van toepassing verklaart op leerlingen. De school is een rookvrije omgeving, behalve voor….. Zonder geldige reden verzuim van een lesuur betekent zo’n lesuur 200% inhalen, behalve voor…… Leerwerk niet op tijd klaar, dan een extra uur nablijven, behalve voor…….. De leerlingen zien de regelgevers dan als gezagvoerders die hun macht misbruiken en ervaren hen vervolgens als machthebbers zonder gezag.
  • tenzij…… je bankcontracten hebt getekend en de bank wil dat je de financieringen gaat aflossen, hetgeen je concreet niet bent overeengekomen. Verwijzend naar de bankregeltjes in de Algemene Voorwaarden maakt een huisbankier je duidelijk dat ze daartoe gerechtigd zijn en halen de aflossingsbedragen gewoon van je rekening. Lastig te verkroppen, maar duidelijk! De bank niet als reken-, maar als regelmeester.
  • tenzij…… je bankcontracten hebt getekend en je als klant wilt dat de bank zich aan de (eigen) bankregeltjes in de Algemene Voorwaarden houdt op het gebied van boetevrij aflossen en de te kiezen rentevastperioden. Duidelijk? Nee, geheel niet. Wijzend op deze klantrechten (lees = bankverplichtingen) zegt de bank letterlijk “Die Algemene Voorwaarden schuiven we gewoon terzijde. Daar weten onze juristen wel raad mee. Die hebben al vaker met dat bijltje gehakt”. De bank als onbetrouwbare contractspartner.

Samengevat. Je hebt ratten en je hebt ratten. De rat die zich het sterkst waant, knaagt aan de ander. Maar of zo’n rat ook de langstlevende rat is, is in het laboratorium in ieder geval nog niet bewezen. De groeten uit Hamelen.….

Categorieën:Algemeen, Uncategorized
%d bloggers liken dit: