Archief

Archive for the ‘Inspirerend’ Category

Grappige en (on)zinnige “oneliners”……

19 september 2011 1 reactie

Op de top kun je geen lange wandelingen maken.

Gooi gerust af en toe het badwater weg, er zit niet altijd een kind in.

Als onze klanten alleen kopen op basis van prijs, dan hebben wij in ieder geval geen verkopers meer nodig.

Some people make your life better by walking into it, while other people will make your life better by simply walking out of it.

Mensen ontslaan is goed voor de winst en winst is goed voor de werkgelegenheid.

Het leven heeft zoveel positieve kanten, dat pessimisten er moedeloos van worden.

De geheelonthouders hebben gelijk, maar alleen de drinkers weten waarom.

Vrienden? Ik heb ze nooit gehad. Een keer deed iemand een poging. Hij zei: Even goede vrienden? Ik zei: Nou, vooruit. Voor heel even dan.

Organisatiekunde: ‘De bottleneck’ bij een bedrijf zit daar waar het bij de fles zélf ook zit…. bovenin.

Ik verdien goed mijn brood. Ik verdien zelfs zoveel brood, dat ik een deel zou kunnen beleggen.

Communicatie is ook mogelijk zonder (h)oren!

Geen paniek, ’t is maar chaos!

De liefde kan niet van één klant komen.

Bij open gesprekken zit er altijd wel iemand op de tocht.

Ik zal mezelf niet snel voorbij rennen, daar is mijn conditie veel te slecht voor.

Ervaring is als een tandenstoker, niemand wil de jouwe gebruiken.

Als een vriend je vraagt om geld te lenen, denk dan na welke van de twee je wilt verliezen.

Ik ken mensen bij wie de mislukking naar het hoofd gestegen is.

Men moet zich al behoorlijk ziek lachen om enigermate gezond te blijven.

TV kijken tegenwoordig: Geweld, vechten, vloeken….. en dat is alleen nog maar om de afstandsbediening te krijgen.

Voor iemand die veel drinkt, drink ik best weinig!

Heel diep van binnen ben ik behoorlijk oppervlakkig.

Het is moeilijk voor een lege zak om rechtop te staan.

Als Marco Borsato zingt, staat ie twaalf weken op nummer een. Bij mij is het altijd even afwachten.

“The world is divided into people who do things – and people who get the credit”.

Ik sta iedere dag op en kijk in de Quote Top 100. En als ik er weer eens niet in sta, ga ik naar mijn werk.

Conway’s Law: In any organization there will always be one person who knows what is going on – This person must be fired.

Ik ben niet gespannen, alleen heel, héél erg alert.

Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner je lijkt voor de mensen die niet kunnen vliegen”.

“Terugkijkend, denk ik dat het moeilijker was de problemen te zien dan ze op te lossen”.

Het leven is niet te kort. We beginnen te laat!

“Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal”.

Niemand is volstrekt waardeloos, hij kan altijd nog als slecht voorbeeld dienen.

Om je dromen waar te maken moet je wel eerst wakker worden.

“Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”.

Sollicitant    : “Krijg ik ook een arbeidsovereenkomst?”

Werkgever : “Lekker begin……Vertrouw je ons niet of zo?”

Reorganiseren? ………..Maar we zijn nog niet eens klaar met organiseren!

Dokter zei me te stoppen met die dinertjes voor 4, tenzij er 3 andere mensen bij waren.

Licht is sneller dan geluid. Daarom zien mensen er intelligent uit, tot je ze hoort spreken.

Van duidelijkheid is nog nooit iemand slechter geworden.

Als we één ding uit de geschiedenis leren, dan is het dat we niets uit de geschiedenis leren.

Een vergadering is geen wedstrijd.

Kinderen kunnen wat wij al lang vergeten zijn!

11 april 2011 2 reacties

Volwassenen zien kinderen vaak als nog te vormen wezens. Mensjes waaraan nog van alles ontbreekt of in het gunstigste geval… mensjes die je kunnen vermaken met hun naïeve gedrag en opmerkingen. Ik zie dat anders. Kinderen hebben bijzondere kwaliteiten die onder andere tot uiting komen in hun spel, naïviteit en creativiteit. Het zijn kwaliteiten waarop je jaloers mag zijn, Of positiever geformuleerd.. die je kunnen inspireren.

Het zijn kwaliteiten als…

1. Eenvoudig kunnen loslaten van een emotie. Nu boos, over een minuutje alweer vergeten en vergeven.

2. Actief zijn om het actief zijn. Het eindresultaat is onbelangrijk. Denk aan het bouwen met Lego (een schip bouwen is leuk, is het klaar dan is het klaar).

3. Volledig op kunnen gaan in een activiteit en daarbij alles om je heen vergeten.

4. Nieuwsgierigheid. Vragen stellen over wat kennelijk iedereen om je heen als vanzelfsprekend beschouwt. En doorvragen tot je het echt begrijpt.

5. De buitenwereld buitensluiten (en daardoor bijvoorbeeld kunnen overleven in moeilijke situaties).

6. Authenticiteit, eerlijkheid en oprechtheid.

7. Kunnen spelen, ook als de middelen ogenschijnlijk beperkt zijn.

8. Experimenteren en vertrouwen op de goede afloop.

9. Het goede willen en uitgaan van het goede.

10. Dagdromen. Een sneeuwbui buiten is altijd interessanter dan de les geschiedenis binnen.

11. Meer en intensiever lachen.

12. Volledig opgaan in waar je mee bezig bent, in je spel.

13. Vrij kunnen handelen, zonder gene of schaamte.

14. Intuïtief weten wat goed voor je is.

15. Afbreken, ontmantelen, uit elkaar halen als creatief proces (en dus niet als destructief proces).

16. Minder geremd zijn in het aanraken van de ander.

Het zijn kwaliteiten die in combinatie met de levenservaring en het reflectievermogen van een volwassene kunnen helpen je eigen kracht en talenten te ontwikkelen en/of te herontdekken.

Categorieën:Inspirerend

De ouderavond

23 maart 2011 1 reactie

Vorige week was het ouderavond. Een beetje ongerust liep ik de school van mijn zoontje binnen.

Het ging volgens de juf de laatste tijd al niet zo goed dus ik maakte me best een beetje zorgen. Hij was de laatste tijd ook al zo stil en afwezig; het leek wel of hij zich niet meer zo lekker voelde op school. De juf zei: “Tja, waar zal ik eens beginnen. Het is niet dat uw zoontje niet sociaal is. Hij is heel prettig om in de klas te hebben en kan goed met de andere kinderen opschieten. En ook de creatieve dingen op school gaan erg goed. Hij heeft een grote belangstelling voor tekenen en handvaardigheid……

Toch maak ik me behoorlijk zorgen om uw zoontje. Tijdens de rekenles zit hij vaak een beetje afwezig te dromen en is niet goed bij de les. En het lezen en schrijven van uw zoontje is ook ver beneden de maat. Op deze manier zal het voor hem heel moeilijk worden om de school op een normale manier af te maken. We zijn al weken bezig om hem proberen bij te spijkeren op het gebied van rekenen en taal. Zoals u weet heeft hij al enkele malen bijles gehad na school. En ook geven we hem vaak bijles als er eigenlijk handvaardigheid is of tekenen, want die vakken zijn voor hem absoluut geen probleem. Maar het lijkt wel of hij gewoon niet wil”.

Opeens bekroop me een heel benauwd gevoel. Ik moest denken aan een boek dat ik gelezen had waarin dieren een bepaalde opleiding moesten volgen in hardlopen, klimmen en zwemmen. Door heel veel extra tijd te besteden aan zwemmen bij de eekhoorn werd hij maar een gemiddelde klimmer. Door de eend extra veel te laten hardlopen werd hij maar een gemiddelde zwemmer. En ook het konijn werd niet meer dan gemiddeld in hardlopen, omdat hij extra moest zwemmen. Hij bleef daarin achter. Ze hadden dus niet gekeken waar de interesse en talenten van de dieren lagen, maar wilden ze laten voldoen aan een wensbeeld van de samenleving waar ze deel van uit maakten. Met als gevolg dat de dieren ongelukkig werden en nergens in uit konden blinken.

Konijn-eend

 

 

 

 

 

Ik vroeg aan de juf: “Vindt u het belangrijk dat mijn kind gelukkig wordt?” Uiteraard wilde ze dat, want dat wil toch elke leraar voor zijn leerling! “En wilt u ook dat hij zijn talenten kan ontwikkelen en daar plezier in heeft?” Ook dat was vanzelfsprekend.

“Maar”, vroeg ik aan de juf: “wilt u dan alstublieft mijn zoontje ook zoveel mogelijk laten werken aan de ontwikkeling van zijn sociale vaardigheden, zijn tekenen en zijn handvaardigheid, want daar liggen volgens mij zijn echte talenten?.” Er viel een stilte in de klas. Zonder verder iets te zeggen begrepen we elkaar.

Vanmiddag kwam mijn zoontje met een glimlach van school!

Categorieën:Inspirerend

In gesprek met kinderen…

Praten met kinderen, écht praten over belangrijke en minder belangrijke zaken met kinderen kan een bron van vreugde en inspiratie zijn. Gemakkelijk is het niet altijd. Een boeiend, grappig of gezellig verhaal komt niet zomaar op gang. Wie kent het niet? Vraag je: “Hoe was het op school?” Zegt je kind: “Goed.” En dat was het. Daarom…

Twaalf tips om echt in gesprek te raken met kinderen

1. Kies een locatie waar jij en het kind zich prettig voelen.
2. Zoek een fysieke houding waarin jouw ogen en die van het kind op ongeveer dezelfde hoogte zijn. Buk, ga op de knieën. Laat zien dat je er helemaal voor het kind bent.
3. Stel open vragen, ofwel: vragen die je niet met ‘ja’ of ‘nee’ (of aanverwante reacties, zoals ‘goed’) kunt beantwoorden. Gesloten vragen nodigen uit tot antwoorden, niet tot vertellen.
4. Ga niet op zoek naar de kortste weg naar het antwoord dat je wilt horen. Vraag niet naar de bekende weg.
5. Formuleer in eenvoudige, maar volwassen taal.
6. Sluit aan bij de belevingswereld van het kind, maar besef tegelijkertijd dat jouw beeld van die belevingswereld lang niet altijd accuraat zal zijn. Vraag zonder vooroordelen.
7. Luister actief en oprecht geïnteresseerd. Moedig het kind aan met kleine uitingen van instemming en goede vragen om verder te vertellen.
8. Stel geen suggestieve vragen, vragen waarin het antwoord al klaar staat om opgepakt te worden. “Jij houdt zeker wel van muziek?” Kinderen zijn snel geneigd sociaal wenselijke antwoorden te geven.
9. Luister niet alleen, kijk ook goed. Wat vertelt het kind met nonverbale communicatie.
10. Blijf jezelf, blijf authentiek. Jouw echte ik is voor het kind veel interessanter dan die alternatieve versie waarvan je denkt dat die voor het kind interessant is.
11. Houd het licht en speels. Een spelvorm (zie onder) kan een mooie aanjager vormen. Een grapje kan goed zijn voor de verstandhouding.
12. Neem de tijd, zodat het gesprek zich kan ontwikkelen. Geef niet te snel op als het kind niet meteen honderduit gaat vertellen.

Categorieën:Inspirerend

Een dierbare overleden: Brief van Dietrich Bonhoeffer

Als je van iemand houdt

en hij ontvalt je

kan niets de leegte

van zijn afwezigheid vullen;

je moet dat niet proberen.

Je moet eenvoudig aanvaarden

en volharden, dat klinkt erg hard

maar het is een grote troost, want zolang de leegte

werkelijk leeg blijft,

blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Het is fout te zeggen:

God vult die leegte.

Hij vult die helemaal niet,

integendeel,

hij houdt die leegte leeg

en helpt ons

zo die vroegere gemeenschap

met elkaar te bewaren,

zij het ook in pijn.

Hoe mooier en rijker de herinneringen,

des te moeilijker de scheiding.

Maar dankbaarheid verandert de pijn

door herinneringen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger

zijn geen doorn in het vlees

maar een kostbaar geschenk

dat je meedraagt.

Je moet zorgen dat je niet

in je herinnering blijft graven

en je erin verliest:

een kostbaar geschenk bekijk je

niet aldoor, maar alleen

op bijzondere ogenblikken

is het een verborgen schat

een veilig bezit;

Dan wordt het verleden

een blijvende bron

van vreugde en kracht.

Categorieën:Inspirerend

De weg naar de waarheid

Er was een berg

die zich de waarheid noemde

En hij stond gewoon op aarde

Zoek en vind

stond bij de voet

Dus mensen die ‘t lazen

liepen vol goede moed

naar boven

En iedereen dacht dat alleen zijn pad

de ware en enige en ware weg naar boven was

Ze hadden geen idee 

want de paden kruisten elkaar niet

Maar de berg was hoog en machtig

en velen besloten terug te gaan

of hun tenten halverwege op te slaan

Alleen een enkel ging hoger

en zag, verwonderd, bovenop

dat de berg vele wegen had naar dezelfde top.

Categorieën:Inspirerend

2013: Doe eens gek, verras een ander.

Normaal schrijf ik columns over financiële zaken.

Deze keer wil ik echter een bruggetje slaan naar iets dat belangrijker is. Voor velen is 2012 een bewogen jaar geweest. Financiële onzekerheid heeft vaak de onderste lagen van de “Piramide van Maslow” ondermijnd.

Voor degene die deze piramide niet kennen: Eerst heeft een mens behoefte aan eten en drinken, een dak boven zijn hoofd, veiligheid, vrienden, een complimentje en dan is het tijd voor iets onbaatzuchtigs.

Wat mij de laatste tijd opvalt, is dat ik veel mensen spreek die sowieso moeite hebben om “door te stromen” naar de hogere regionen van deze piramide. Vaak hebben ze al te eten en te drinken, een mooi huis om in te wonen, de veiligheid van een prettige omgeving en een gezonde vriendenkring, maar toch komt daarna zelden het hogere bewustzijn. Liever nog gaan ze méér en luxer uit eten, kopen ze een groter huis in een nog prettigere wijk en gaan ze nog meer vrienden, vaker bezoeken. Mogelijk hopen ze daarmee extra waardering te krijgen.

Ik gun ze dat van harte, alleen zo wordt de piramide breder, niet hoger. Zou het geen mooi voornemen voor 2013 zijn om écht iets voor anderen te betekenen, omdat je toch alles al redelijk goed geregeld hebt voor jezelf en jouw directe omgeving?

Tevreden zijn is een mooi motto, anderen ook een tevreden gevoel geven misschien nog wel mooier. Zo ben ik precies vijf jaar geleden als zelfstandig ondernemer begonnen en gun ik iedereen ook dat goede gevoel van vrijheid, onafhankelijkheid en eigen kunnen. Daarom vind ik het leuk om, met mijn expertise, mensen te helpen met het opstarten van hun eigen bedrijf. Leuk, om met hen te praten over hun nieuwe doelen, nieuwe kansen en bewust los te komen van het verleden.

Gewoon als hobby, maar vooral om mijn goede gevoel door te geven… “Mijn stokje door te geven”, zoals ik dat noem. Wanneer dan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel een feit is en de nieuwbakken ondernemer zijn mouwen oprolt en in zijn handen spuugt, geniet ik van de energie die je dan terugziet bij de ondernemer in spé.

U heeft dat vast ook ergens ……………….. “een stokje om door te geven” aan anderen. Probeer het eens, kom er achter hoe hoog de piramide kan zijn en geniet van de energie. Ik wens jullie een prachtig en energiek 2013 toe!

Categorieën:Inspirerend

Youp van ’t Hek: Burn-out

11 maart 2011 1 reactie

Er staat een man op het station
En die man die heeft het koud
Alle vlammen zijn gedoofd
En dat heet een burn-out
Al zijn treinen zijn vertrokken
Al zijn schepen zijn vergaan
Er staat een man op het perron
Ik zie die mannen zo vaak staan

Het was een man met duizend dromen
Toen hij jong en mager was
Toen hij uren zat te bomen
En ook nog gedichten las
Toen zijn vader zei: “Pak alles
Want je houdt maar vijf procent”
Ik zie een kerel met een koffer
Zijn bestemming onbekend

Hij was minnaar, hij was winnaar
Ooit in zijn studententijd
Lanterfanten was zijn dagtaak
Slapen met een mooie meid
Hij vertrok met noorderzonnen
Steeds een vrolijke vriendin
En aan eentje bleef hij plakken
Daarmee kreeg hij een gezin

Hij kreeg echt belangrijk werk
Dus een huis en hypotheek
In het begin was hij nog sterk
Maar na jaren werd hij week
Het was voor hem echt onverklaarbaar
Hij had zijn vrouw nog altijd lief
Maar op een avond zei hij:
”Liefste geef mij een motief!

Ik heb alles, ik heb alles
En van alles veel te veel
Ik heb veel te veel van alles
En dat grijpt me naar de keel
Ik zoek een motief om echt te werken
Het gaat allang niet meer om brood
Zo kan ik niet verder
Echt niet verder tot mijn dood”

Maar zijn vrouw die wist het ook niet
Gaf geen antwoord op de vraag
Dus hij vroeg het aan zijn vrienden
Maar die bleven ook heel vaag
En hij vroeg het aan collegas
En hij vroeg het aan zijn chef
Hij wilde eigenlijk vertrekken,
Maar hij wist: ik mis de lef

En op een dag stond hij huilend
In de war voor zijn gezin
Hij zei: “Papa gaat vertrekken
Want het zit er niet meer in”
Hij kuste zijn lieve dochters
En hij greep zijn grote vent
En zei:  “Jongens, pak echt alles
Want je houdt maar vijf procent”!

Youp van ’t Hek: http://www.youtube.com/watch?v=LpShgNDLbJs

Acda en De Munnik: http://www.youtube.com/watch?v=XIJWBVqJYFk

Mijn “one-liners”. Misschien heb je er wat aan.

 •  Je moet een eend niet leren hardlopen en een konijn niet leren zwemmen. Je moet er achter zien te komen, wie een eend is en wie een konijn. Eenden nog beter maken in de zwemkunst en konijnen op looptraining sturen.
 • Niemand knuffelt graag een cactus.
 • Wie anders kun je zijn dan jezelf.
 • Assertief? Assertief? Weet je wat assertief is? Een fiets met terugtraprem.
 •  “Laat je niet kennen” is misschien wel de domste uitspraak ooit.
 • Time-management: Is het belangrijk of is het urgent? Da’s niet hetzelfde.
 • Néém de tijd voor jezelf, je krijgt ‘m van niemand.
 • Een boot ligt veiliger in de haven, maar hij is toch écht gemaakt om te varen.
 • Je kunt ook trapezevliegen zonder vangnet.
 • Velen werken van weekend tot weekend en van vakantie tot vakantie. Het mag op een woensdag ook leuk zijn…
 • Alleen de wil om een vis te vangen is niet genoeg. Je moet ook een hengel meebrengen.
 • Eigenlijk zou ik….. “Eigenlijk” betekent dat je het niet doet.
 • Zekerheidszoeker: Iemand die een ijzeren staaf, die een meter onder water ligt, wil verzekeren tegen brand.
 • Petrus heeft nog niemand gesproken die zei “had ik maar meer gewerkt”.
 • Het werkwoord is DOEN.
 • Time-out aan het einde van de dag. Was het vandaag een leuke dag? Ja? Doe vaker wat je vandaag deed. Nee? Stop met datgene, dat je vandaag deed.
 • Klanten? Het zijn af en toe nét mensen.
 • Ik héb al 5 vrienden. Dat is genoeg. Ik hoef niet zo nodig met iedereen bevriend te raken.
 • Mijn grootste succes in 2010? Ik kom voortaan twee keer per week bij mijn moeder.
 • Sommige mensen leven niet onder kaasstolp. Ze leven onder een geblindeerde kaasstolp.
 • Eigen vermogen in de balans voor een ondernemer is leuk. Maar met een taxatierapport van mijn huis met overwaarde kom ik niet voorbij de kassa van de Albert Heijn. Daar moet gewoon betaald worden. Net als bij een bank.
 • Scheer jij je elektrisch of met een mesje? Als je morgen klaar bent met scheren, kijk dan nog eens 2 minuten langer in de spiegel… en wat zie je dan?
 • Iedereen wil oud worden, maar niet oud zijn.
 • Hoe gaat het met je? “Druk, druk, druk”! Okay, maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg hoe het met JOU ging.
 • Is het druk, ervaar je de druk of maak je je druk? Dat is niet hetzelfde.
 • In mijn tijd, toen de fietsen nog grote houten voorwielen hadden…
 • Ik zou best eens wat anders willen doen, maar ze hebben geen pumps maat 47.
 • Van duidelijkheid is nog nooit iemand slechter geworden.
 • De prijs/kwaliteitverhouding is perfect. Maar het kostte dan ook niks.
 • We rekenen elkaar af op elkaars gedrag.Je ziet vier mensen een schilderij van Herman Brood kopen. Je ziet dus vier keer hetzelfde. De eerste is een vriend van Herman, de tweede heeft een kale plek aan de muur, de derde ziet het als investering en de vierde vindt het gewoon mooi. Als je niet vraagt “waarom” weet je dus niets en beoordeel je iemand slechts op het gedrag/de buitenkant.
 • Je kunt hard werken of je kunt slim werken. Je moet wel eerst hard gewerkt hebben, om slim te kunnen werken.
 • Ik weet dat een helikopterview belangrijk is, maar ik heb hoogtevrees.
 • “Zo. Jij hebt lang niets meer van je laten horen”. Het leuke van een telefoon is, dat ie twee kanten op werkt.
 • Het leven is als een boemerang: gooi je modder en onzin weg, krijg je modder en onzin terug. Gooi je goede en mooie dingen weg, dan krijg je goede en mooie dingen terug.
 • In mijn vorige leven geloofde ik ook al niet in reïncarnatie.
 • Sinds wanneer is het controleren van het AH-kassabonnetje belangrijker dan echte kostenbesparingen?
 • Ik vind spaarlampen écht belangrijk….. ik heb er al zevenendertig
 • Natuurlijk heb jij gelijk! En toch geef ik je een make-up spiegeltje voor jouw verjaardag.
 • Als we één ding uit de geschiedenis leren, dan is het dat we niets uit de geschiedenis leren.
 • Als een gezaghebber zijn macht misbruikt, dan wordt het een machthebber zonder gezag.
 • Banken: andermans geld uitlenen? Da’s poepen zonder te drukken.
 • Rijdt de strooiwagen deze winter alleen op Sinterklaasavond?
 • De stille tocht begon bij het huisje van het gestampte muisje.
 • Ja maar papa, in jouw tijd hoefde je minder geschiedenis te leren.
 • Een vergadering is geen wedstrijd.

Positieve feedback: Zeg het ze nu, voordat het te laat is!

Op een dag vroeg een lerares aan haar leerlingen de namen van alle klasgenoten op een papier te schrijven en naast de naam enige ruimte te laten.
Daarna zei ze tegen deze leerlingen dat ze het beste wat ze over deze klasgenoten zouden kunnen vertellen achter de naam moesten schrijven en dat ze achter iedere naam iets moesten schrijven.
De opdracht duurde het gehele lesuur en aan het einde van de les moest de opdracht ingeleverd worden bij de lerares.
In het weekeinde nam de lerares van iedere leerling een blad en schreef per leerling al deze positieve en opbouwende  opmerkingen op zijn of haar blad.

Op maandag gaf ze tijdens haar les aan deze klas aan alle leerlingen hun lijst.
Na slechts korte tijd begon iedereen te lezen en te lachen.
“Is dat echt zo?”, kon je horen fluisteren.
“Ik  wist niet dat ik voor iemand anders waarde had!”
En … “Ik wist niet dat anderen mij zo leuk vinden”, waren de over het algemeen gehoorde commentaren.
Na enige tijd werd er over deze lijsten  niet meer gesproken.
Ook  wist de leerkracht niet of de leerlingen onderling of met hun ouders hierover gesproken hadden.
Maar dat was ook niet het belangrijkste. Die oefening had zijn effect gehad.
De leerlingen waren gelukkig met zichzelf en met de anderen.

 

 Enkele jaren later was een van haar leerlingen omgekomen in een oorlogsgebied en de lerares werd  uitgenodigd voor de begrafenis en ze ging. De kerk was overvol met vele vrienden.
Een voor een gingen de mensen die van hem gehouden hadden of hem gekend hadden bij zijn graf voorbij en bewezen hem zijn laatste  eer. De lerares ging als een van de laatste naar zijn graf en bad voor hem.
Nadat zij daarmee klaar was vroeg een collega soldaat van Mark aan haar: “Bent u  Mark’s wiskunde lerares?”
Zij knikte bedroefd en zei zachtjes;  “ja”.
Toen zei hij; “Mark heeft zeer vaak over u gesproken”.  Na de begrafenis was er gelegenheid tot condoleren en  de meeste van Mark’s vroegere klasgenoten, ook  aanwezig, waren bij elkaar gaan zitten. Mark’s ouders waren blij haar te zien en spraken haar aan. “We willen u iets laten zien”, zei Mark’s vader en haalde een portefeuille uit zijn broek.
“Dit vonden we toen we door Mark’s spullen gingen kijken nadat hij gesneuveld was en we dachten dat u het zou herkennen”.
Uit de portefeuille trok hij een sterk verouderd, veelgebruikt, bij elkaar geplakt blad, welke duidelijk zichtbaar vaak opengevouwen en weer dichtgevouwen was.  De lerares wist zonder verder te kijken dat dit het blad was waarop alle goede, opbeurende en positieve dingen stonden die zijn  medeklasgenoten opgeschreven hadden en zij bijeen geschreven had. “Wij willen u hiervoor zeer bedanken, dat u dit gedaan heeft”, zei  Mark’s moeder. “Zoals u kunt zien heeft Mark dit enorm  gewaardeerd”.

 

 Hierna verzamelden alle voormalige leerlingen rondom de lerares.
Charlie lachte een beetje en bekende: “Ik heb mijn  lijst ook nog. Deze ligt in de bovenste lade van mijn bureau”.
Heleen, de vrouw van Joost, zei: ” Joost heeft me gevraagd of ik uw lijst in ons trouwalbum wilde plakken”.
“Ik heb mijn lijst ook nog”zei Marylin. “Ik heb hem in mijn dagboek geplakt.
Toen deed Vicky, een van de andere leerlingen, haar handtas open en haalde haar agenda hieruit en toonde haar lijst aan de anderen Helemaal bijeen geplakt en duidelijk veel gebruikt.
“Ik neem hem overal mee naar toe” zei Vicky en voegde er aan toe :”Volgens mij heeft iedereen die lijst nog, en onder handbereik”. 

In het samenzijn met anderen vergeten wij vaak, dat ieder leven eens eindigt en dat we niet weten wanneer dit zal zijn. Daarom is het zo belangrijk dat we de mensen die we liefhebben, die ons dierbaar zijn, zeggen dat ze speciaal, bijzonder en belangrijk zijn. Zeg het ze voordat het te laat is.

Je kunt het op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door deze boodschap naar hen te sturen.
Als je deze brief ontvangt dan is het daarom, omdat de afzender om je geeft en aan je gedacht heeft.
Het betekent dus dat er  tenminste een persoon is voor wie je iets betekent.
Denk hierom: Wat je oogst, is wat je zaait. De invloed die je in het leven van een ander hebt, komt terug in je eigen leven.
Voel je vrij om deze bemoedigende brief aan iemand door te sturen.  

Categorieën:Inspirerend
%d bloggers liken dit: