Archief

Archive for september, 2019

Vragenlijst voor uw bankier

27 september 2019 Plaats een reactie

PRIVE

Naam                           :

Adres                           :

Woonplaats                  :

Geboortedatum            :

Burgerlijke staat          :

Gezinssamenstelling    :

Vaste telefoon              :

Mobiele telefoon           :

Mailadres                     :

Facebook-account        :

Graag een kopie van uw geldige paspoort of rijbewijs bijvoegen.

 

Theorie

 1. Welke opleidingen heeft u gevolgd?
 • MBO
 • HBO
 • Universiteit
 1. Heeft u uw opleiding(en) ook daadwerkelijk afgerond?
 • Ja
 • Nee

Graag een kopie van uw diploma’s en cijferlijsten bijvoegen.

 1. Welke vakinhoudelijk (interne) opleidingen en/of cursussen heeft u gevolgd?

Graag een kopie van alle diploma’s en/of certificaten bijvoegen.

 1. Zijn er opleidingen die u in deze functie had moeten behalen, maar niet behaald heeft?
 • Nee
 • Ja, te weten ……………………….
 1. Heeft u de bankierseed afgelegd?

Graag een kopie van een getekend exemplaar bijvoegen. 

 1. Heeft u hiervoor bij andere banken gewerkt?
 • Nee
 • Ja
 • Rabobank
 • ING Bank
 • ABN Amro Bank
 • Anders, namelijk 

Graag een kopie van de arbeidsovereenkomsten bijvoegen.

 1. Hoe bent u door uw leidinggevende beoordeeld over 2019?
 • Slecht
 • Matig
 • Voldoende
 • Goed
 • Uitmuntend

Wat waren de drie belangrijkste onderbouwingen voor deze beoordeling?

Graag een kopie van uw beoordeling bijvoegen.

 1. Hoe bent u door uw leidinggevende beoordeeld over 2018?
 • Slecht
 • Matig
 • Voldoende
 • Goed
 • Uitmuntend

Wat waren de drie belangrijkste onderbouwingen voor deze beoordeling?

Graag een kopie van uw beoordeling bijvoegen. 

 1. Hoeveel bedroeg uw bruto jaarsalaris in 2018, inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden? 
 1. Heeft u ook een variabel salariscomponent?
 • Nee
 • Ja, te weten ……………………………
 1. Indien “ja”. Heeft u uw maximale bedrag aan variabel salaris ontvangen
 • over 2019?
 • Ja
 • Nee
 • over 2018?
 • Ja
 • Nee

Graag een kopie van de salarisberekening toevoegen.

 1. Bent u betrokken geweest bij een van de hierna genoemde schandalen:
 • Euribor-fraude
 • Libor-fraude
 • Valuta-fraude
 • ISDAfix-fraude
 • Rentederivaten-schandaal
 • BijzonderBeheer-schandaal
 • Goud-fraude
 • Witwaspraktijk
 • Omkoop-schandaal
 • Andere schandalen, te weten…………………………..

Graag een kopie van Verklaring Omtrent Gedrag bijvoegen

 1. Welke 5 interne referenties kunt u overleggen?
 1. Welke 5 externe referenties kunt u overleggen?

Praktijk

 1. Hoeveel uren telt uw arbeidscontract?
 • Minder dan 20 uur
 • 20-28 uur
 • 29-38 uur
 • Meer dan 38 uur
 1. Uit hoeveel klanten bestaat uw klantenportefeuille?
 1. Graag een uitsplitsing aanleveren op:
 • Omzet
 • Rentabiliteit
 • Financieringsniveau
 • Risicoclassificatie
 • Arbeidsintensiviteit
 1. Wat zijn uw meetbare, commerciële doelstellingen over 2020?

Graag uitgesplitst op basis van financieringstargets en cross-sell.

 1. Heeft u achterstanden aangaande deze doelstellingen?
 • Nee
 • Ja, te weten ………
 1. Wat zijn uw meetbare, beheerstechnische doelstellingen over 2020?
 1. Heeft u achterstanden aangaande deze doelstellingen?
 • Nee
 • Ja, te weten ………
 1. Bent u voornemens om binnen 6 maanden uit deze functie/bank te treden?
 • Ja
 • Nee

Indien u deze vraag met “ja” heeft beantwoord, dan graag aangeven uit welke vertrouwenspersonen/opvolgers wij kunnen kiezen.

Indien u deze vraag met “nee” heeft beantwoord, dan graag bijgevoegde bankgarantie invullen, ondertekenen en bijvoegen.

ZAKELIJK

Naam                                       :

Adres                                       :

Woonplaats                              :

Functie                                    :

Aantal jaren in deze functie     :

Vaste telefoon                          :

Mobiele telefoon                      :

Mailadres                                 :

Idem, maar dan van uw leidinggevende.

 

Naam                                       :

Adres                                       :

Woonplaats                              :

Functie                                    :

Aantal jaren in deze functie     :

Vaste telefoon                         :

Mobiele telefoon                      :

Mailadres                                 :

Bijgaande gegevens ontvangen wij graag op concern-, regio- en afdelingsniveau:

 • Jaarcijfers 2019
 • Jaarcijfers 2018
 • Liquiditeitsprognose 2020
 • Rentabiliteitsprognose 2020
 • Businessplan 2020-2023 waarin opgenomen de goed onderbouwde, jaarlijkse:
 • Liquiditeitsprognose
 • Rentabiliteitsprognose
 • Investeringsplannen

 

Categorieën:Bankzaken
%d bloggers liken dit: