Archief

Archive for januari, 2015

Veel klagers renteswap niet welkom bij Kifidloket

26 januari 2015 1 reactie

AMSTERDAM – Het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) opent maandag 26 januari 2015 het tijdelijk loket voor de behandeling van geschillen tussen kleine mkb-bedrijven en banken over rentederivaten.

Door Jarco de Swart

Deze klachtenvoorziening wordt op verzoek van de Nederlandse vereniging van banken (NVB) aan betrokken ondernemers aangeboden. Maar critici laten geen spaan heel van de Kifid-route. Volgens hen beletten de voorwaarden voor de regeling een groot deel van de ondernemers hun zaak aan het Kifid voor te leggen.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat vele duizenden mkb-ondernemers zich een ingewikkeld rentederivaat hebben laten aanmeten door hun bank. In plaats van een lening met vaste rente sloten veel ondernemers op aandringen van de bank een ingewikkelde combinatie van twee financiële producten af: een lening met een variabele rente en tegelijk een renteswap (derivaat).

Torenhoge kosten

Deze constructie is voor talloze ondernemers inmiddels flink gaan knellen. Zo is de waarde in vele duizenden renteswaps inmiddels negatief, wat wil zeggen dat de ondernemer er niet zonder torenhoge kosten vanaf kan. Ook hebben ondernemers onverwacht torenhoge opslagen voor hun kiezen gekregen, waardoor de kosten vaak duizenden euro’s per jaar hoger uitvielen dan gedacht.

Op aandringen van de Tweede Kamer droeg minister Dijsselbloem (Financiën) vorig jaar juni de banken op de zaak op te lossen. Ook zei Dijsselbloem dat individuele ondernemers hun klacht bij het Kifid konden gaan neerleggen. Ruim een half jaar later gaat het Kifid-loket dan eindelijk open.

Beperkingen

Maar gespecialiseerd financieel adviseur Frank Wijn (Wijn Bancair Advies) heeft geen goed woord over voor de regels die bepalen welke ondernemers met welke klachten er terecht kunnen. „Zo moeten klagers bijvoorbeeld hun zaak voor 31 december 2016 voorleggen aan het Kifid. Dat lijkt ver weg. Maar daarvóór moet eerst de interne klachtenprocedure bij de bank worden doorgelopen. En dat alleen al kan vele maanden duren.”

Ook is de route uitgesloten voor ondernemers die ervoor kiezen zich te verenigen en gezamenlijk hun swapproblemen willen aanpakken. Wie een swap heeft afgesloten bij een buitenlandse vestiging van een Nederlandse bank komt er bij Kifid ook niet in.

De belangrijkste beperking is echter dat de klachten niet mogen gaan over ’de algemene bevoegdheid van Aangeslotene (banken) om opslagen toe te passen’. Wijn: „Door deze bepalingen kan 50 tot 60% van mijn klanten er al niet terecht. Deze regels zijn opgesteld door de banken. Een onafhankelijk instituut als Kifid kan mij nooit uitleggen waarom zoveel ondernemers uitgesloten zouden moeten worden. Daar hebben alleen de banken baat bij.”

 

‘Bloedbad’

Advocaat Pieter Lijesen is het met Wijn eens. „Die opslagen is het grootste probleem voor de meeste ondernemers. Die hebben ze nooit zien aankomen.” Hij voorziet grote problemen in de Kifid-procedure. „Ondernemers komen tegenover gespecialiseerde advocaten van banken te staan. Dat wordt een bloedbad.”

Bron: De Financiële Telegraaf

KiFiD loket voor derivaten-klachten gaat open. Open?

25 januari 2015 Plaats een reactie

Morgen (26.1.2015) ‘opent’ het kiFiD loket voor MKB-ers die één of meerdere klachten hebben over hun rentederivaat, verkocht door hun bank!

Drie zaken vallen op: 

 • De doelgroepomschrijving wordt nu voor de derde keer gewijzigd, waardoor alleen de “kleine” dossiers getoetst kunnen worden.
 • Het zojuist (23.1.2015) gepubliceerde reglement sluit één van de meest gehoorde en terechte klachten uit: De niet-overeengekomen, maar tóch doorgevoerde renteopslagen bij de Euribor-financiering (zie art. 9m)! Waarom zou een onafhankelijke geschillencommissie dat juist doen?
 • Bij geschillen met bankklanten over rentederivaten schakelen banken in zéér veel gevallen NauthaDutilh te Amsterdam in. Prof. Mr. Dr. M. Peeters was eerder werkzaam bij Nauta Dutilh (zie FD d.d. 21.8.2014), maar vanaf morgen is hij commissielid bij dit tijdelijke KiFiD-loket.

Volle Vaart Vooruit

14 januari 2015 Plaats een reactie

Het nieuwe jaar is net begonnen. Een nieuwe maand, in een nieuw jaar. Fris, blij en klaar om er tegenaan te gaan. Volle vaart vooruit.

Vooruit?

Kijk, daar wil ik in januari 2015 eens even bij stil staan. Dat “vooruit”. Mij werd vroeger, in mijn rol als bankier, nog al eens verweten dat ik achterstevoren op mijn paard zat. Ik keek nadrukkelijk naar het afgelegde pad en had geen idee waar het paard heen ging.

Ruim 75% van de vragen gingen over de verschillen tussen de eerder afgegeven prognose en de gerealiseerde cijfers. 15% over de huidige situatie en nog eens 5% over de mogelijke kostenbesparingen. Een goed cijferaar weet nu dat er dan nog 5% rest voor de blik naar voren.

Mijn huidige ervaring is dat nog steeds veel bankiers, maar zeker ook accountants, verschrikkelijk veel zadelpijn zullen ervaren, omdat ze de knop van de lasso in de rug voelen en de pasvorm is toch écht gemaakt om met de neus naar voren te zitten.

Accountants

Veel discussies over tegenvallende jaaromzetten bij accountants, dalende tarieven en een dalend aantal uren ten spijt…. de werkwijze van menig accountant is nog als in de twintigste eeuw. Administratie bijwerken, toepassen van regels en het jaar 2014 presenteren aan de klant in maart 2015.

De ondernemer is dan al lang weer bezig met de voorbereiding van de zomerbeurzen, de nieuwbouw van zijn derde filiaal of het opzetten van de crowdfunding om dit allemaal te bekostigen. 2014 kan ‘m dan meestal al gestolen worden. Daar ga je met je noeste arbeid. Waardering minimaal.

Wat dan wél?

Als accountant en vertrouwenspersoon weet je best veel van de klant. De vraag is nu…. Wat doe je met al die informatie? Durf je zaken aan te kaarten waar je zelf niet het fijne van weet? Durf je andere experts in te schakelen als je de benodigde kennis niet zélf in huis hebt? Wat speelt er in de markt? In welke levensfase zit de DGA? Zo maar wat gedachtespinsels die kunnen bijdragen aan wat de klant als “toegevoegde waarde” ervaart.

Concreet? Mijn “dingetje” is zeg maar bankzaken, met een specialisatie op het gebeid van renteswaps. Banken moesten eigenlijk vóór 31 december 2014 al hun renteswap-dossiers herbeoordeeld hebben. Buiten het feit dat ze dat niet gelukt is (mede door de enorme berg dossiers) het is toch de slager die zijn eigen vlees keurt. Een soort Vion, zeg maar. De uitkomst daar kennen we.

Wat houdt de accountant tegen om een inventarisatie te maken van de klanten met zo’n product, deze klanten te informeren over de (on)mogelijkheden en een bijeenkomst te organiseren waarin alles eens goed wordt toegelicht? Kijk, da’s proactief, klantgericht én actueel.

Als accountant kun je zélf vast nog meer voorbeelden bedenken om de klanten proactief mee te verrassen. Het werkwoord is DOEN en dán gaat 2015 er anders uitzien dan 2014.

Succes……. ik hoop dat alle goede voornemens dit jaar eens een keer uitkomen.

De trukendoos van de banken is nog niet leeg.

Het is de eerste week van 2015. Dus dat wordt terugkijken en vooruitblikken, getriggerd door een kerstartikel over de recordboetes die banken in 2014 hebben betaald.

Het lijkt enigszins op het  rouwverwerkingsproces, door Kübler-Ross beschreven in de vijf fasen:

 1. Ontkenning (Renteswaps zijn technisch goede producten).
 2. Protest (Minister Opstelten wordt gevraagd de wet aan te passen om claims te voorkomen).
 3. Onderhandelen en vechten (Kifid-loketje met zuinige definities en dure advocaten inhuren).
 4. Depressie (Bankiers kruipen in een slachtofferrol: “ze moeten altijd ons hebben”).
 5. Aanvaarding (Schoon schip maken door transparante vergoedingen aan klanten).

RONDDOBBEREN

Ik schat dat we nu nog in fase 1 en 2 ronddobberen. De bankenlobby draait op volle toeren, weet MKB Nederland en Kifid mee te krijgen en in politieke kringen blijven ze een stevig potje mee blazen. Onder druk van journalisten, advocaten, belangenverenigingen en rechtszaken raakt de bankenlobby de grip enigszins kwijt op het proces zelf. Dus gaan we in 2015/2016 op naar fase 3, 4 en 5. Ik kijk dan ook al uit naar de tussentijdse beoordeling door de AFM in het eerste kwartaal van 2015.

DOWNSIZEN

Maar wat voor de buitenwacht niet duidelijk lijkt, is de slinkse wijze waarop banken, banklobbyisten en hun belangenclubje intussen de omvang van de groep gedupeerde bankklanten serieus aan het ‘downsizen’ is. Want dat is nodig. Net als in de UK praten we hier over serieuze bedragen. Miljarden.

Banken wijzigen continu de definities van de doelgroep waarvoor zij (eventueel, misschien en als het écht niet anders kan) naar mogelijke oplossingen gáán zoeken. En op basis van strikte, door henzelf ingefluisterde regels. Daarnaast mogen zij hun eigen vlees zelf keuren en houdt de AFM slechts summiere steekproeven. Et voilà !!

Hét probleem in Nederland blijkt mee te vallen”, zeggen de banken. Daarom ook huren zij een provinciaals advocatenkantoortje in als Nautha en vragen zij minister Opstelten om de wet aan te passen om claims te voorkomen. Gewoon, omdat er niets aan de hand is!

VEEL VERKOCHT

Maar rentederivaten zijn verkocht aan overheden, semi-overheden, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, grote ondernemingen, MKB ondernemingen en particulieren, de zogenaamde ‘Box3 Onroerend Goed beleggers’. Natuurlijk had de ene klant meer kennis van derivatenzaken dan de andere, maar de verkoop van de derivaten ging vaak op een identieke wijze (lees: misleidend-onzorgvuldig) en zelfs met foute brochures.

TRUC

Met hun meest recente truc, passen banken de al eerder aangescherpte MKB-Dijselbloem-norm wéér verder aan met de definitie van kleine bedrijven zoals opgesteld door de Europese Commissie. Onderbouwing ontbreekt, maar het is duidelijk dat de banken zo wéér minder centjes hoeven uit te gaan keren. Dat is het idee!

DE BLIK NAAR VOREN

Banken zitten doodstil en met dichtgeknepen billen te kijken naar hun vooruitzicht. Het Verenigd Koninkrijk. Zoals daar, kunnen Nederlandse MKB-ers bankenvriendje MKB Nederland beter gewoon negeren en zich verenigen zoals Bully Banks.

Daar ligt volgens mij de oplossing: Een platform van bankklanten met rentederivaten. Ongeacht de omvang.

Banken zijn niet bang voor een Calimero die door het Kifid-loketje past, maar een grote plofkip vinden ze eng. Ik hoop op vuurwerk. We gaan het zien!

Herbeoordeling van renteswaps!? Volg de cursus……

In navolging op het eerste AFM rapport over rentederivaten van 25 september 2013, kwam hun tweede derivatenrapport uit op 20 februari 2014. Het is praktijkspecialisten duidelijk dat de AFM de vinger niet op de échte zere plek durft te leggen. Dus deden wij dat zélf maar. Wijn Bancair Advies is een van de vijf initiatiefnemers van Kenniscentrum Rentederivaten (KCR). In april 2014 schreef het KCR het rapport dat AFM had moeten schrijven.

Januari 2015!

Nederlandse banken hadden voor 31 december 2014 alle rentederivaten-dossier zélf moeten herbeoordelen, maar dat is niet gelukt. In de eerste helft van 2015 zouden zij hun bevindingen moeten terugkoppelen naar de klanten. U kunt de slager die zijn eigen vlees keurt natuurlijk 100% vertrouwen OF u bereidt zichzelf goed voor en start de mogelijke discussie zélf op.

Voor Accountants, Financieel Managers, Financieel Directeuren en Chief Financial Officers heeft Wijn Bancair Advies daarom een zeer praktische renteswapcursus ontwikkeld.

Onderwerpen

 • Wat is een renteswap ?  
 • Wat zijn de mogelijke problemen i.c.m. de financiering?  
 • Hoe inventariseer je de mogelijke problemen van deze combinatie?  
 • Hoe bereken je de huidige waarde van een renteswap?  
 • Wat zijn de discussiepunten met banken?
 • Wat zijn de problemen in de bijbehorende EMIR voorwaarden?  
 • Wat is de huidige jurisprudentie hieromtrent?  
 • Wat zijn de mogelijke oplossingen?  

In company: € 2.000 per dagdeel / maximaal 12 deelnemers.

Docenten

Frank Wijn    0651475250 / info@wijnba.nl / frank@heldergeld.nl

Robert Vos

 

%d bloggers liken dit: