Archief

Archive for december, 2014

Herbeoordeling renteswap Rabobank 2006-2009

29 december 2014 2 reacties

 

  • Bent u een Rabobankklant?
  • Heeft u in de periode 2006 tot en met 2009 een renteswap verkocht gekregen?
  • Heeft de bank daarbij onderstaande brochure gebruikt?
  • Heeft de bank sindsdien uw financieringsrente op uw Euribor-lening(en) verhoogd door de risicotoeslag of de liquiditeitstoeslag te verhogen?

Lees de geelgemaakte tekst dan eens goed door!

 

RBB brochure RR

 

 

 

Tegenover mij zit een gebroken man (3)

26 december 2014 1 reactie

Henk heeft er inmiddels enkele weken over nagedacht en heeft er veel met zijn partner over gesproken. Hij realiseert zich uiteraard dat de economische malaise nog wel even aanhoudt, de prijzenoorlog in de branche nog lang niet voorbij is en banken niet ruimhartiger zullen gaan opereren. Dat zijn de feiten, de ratio. Aan de andere kant staat zijn gevoel.

Ratio

Henk’s ratio zegt dat hij door moet werken, harder werken, nog meer uren maken en hopen dat de rente en aflossingen aan de bank betaald kunnen blijven worden. Er vanuit gaande dat de bank niet ieder jaar met een nieuw, geld kostend konijn uit de hoge hoed komt, zoals meer accountantscijfers, taxaties, renteverhogingen, extra aflossingen etc.

Wanneer hij dat zo nog enkele jaren volhoudt, is het dure renteswapcontract geëindigd, kan hij zijn resterende financieringsrente misschien tegen lagere rentes wél en écht vast zetten, is er jaarlijks € 165.000 afgelost  en is de bank misschien tot de conclusie gekomen dat alle bancaire ratio’s weer wat passender zijn. Misschien, misschien, misschien. Dus, hard en meer werken en hopen dat de bank mee blijft werken om tot een goed einde te komen.

Gevoel

Henk’s gevoel zegt heel wat anders. Hij voelt zichzelf  “stom”, zoals inmiddels vele MKB-ers met een renteswapcontract zichzelf stom voelen. Stom, omdat hij zijn bancaire, financiële partner 110% vertrouwde. Nu weet hij dat deze financiële adviseur, jarenlange vertrouwenspartner, gewoon een verkoper is (én was) met verkooptargets. Natúúrlijk had hij zich beter moeten laten informeren over producten “waar hij geen vinger achter kon krijgen”. Zonder te verzanden in rancune of persoonlijke wrok voelt Henk zich wél bekocht. Gefopt. Zijn vertrouwde huisbank gaf Henk immers aan dat DIT het moest worden!

Casus

Recentelijk heb ik Henk’s casus bekeken. Een klassiek voorbeeld van ‘mis-selling’. De bank nam het initiatief om Henk te wijzen op (lees: bang te maken voor) mogelijk sterk stijgende marktrentes. Om hem vervolgens bijna tweewekelijks te bestoken met mails over de risico’s van stijgende rentetarieven. Eenmaal “klaargestoomd” om dit risico aan te pakken, vroeg Henk slechts om een of meerdere vastrentende leningen.

Het énige aanbod van de bank was een Euriborlening in combinatie met een renteswap. Lekker positief uitgelegd (“alle financieringslasten zijn nu vastgelegd”), de negatieve items (zoals de consequenties van een negatieve marktwaarde) weggelaten en veel belangrijker in deze………….. zónder ook maar één alternatief aan te bieden.

Géén vastrentende leningen, géén verschillende rentelooptijden, géén Euriborlening met een rentecap. Niets van dat alles. Keuze uit één is geen keuze.

Angst

Ik begrijp zowel Henk’s ratio, maar zeker ook zijn gevoel. De keuze is uiteraard aan Henk en zijn partner. Zij kiezen er nu voor om niet te stoppen, hard te blijven werken en te hopen op medewerking van hun huisbankier. De bank aanspreken op ‘mis-selling’ is nog een brug te ver. Daarvoor hebben zij teveel angst i.v.m. de financiële afhankelijkheid van diezelfde bank. Ook dit gevoel is een klassieker. Helaas.

 

FD artikel over Kifid: “Het klachtenloket voor MKB-renteswaps”.

24 december 2014 Plaats een reactie

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) die van hun bank rentederivaten hebben gekocht, kunnen vanaf eind januari volgend jaar met eventuele klachten terecht bij het Kifid. Het klachteninstituut opent 26 januari een tijdelijk loket hiervoor.

Dat hebben het Kifid en de NVB, de belangenclub van de banken, woensdag bekendgemaakt. Niet elke ondernemer kan er terecht. Het loket is toegankelijk voor kleinere ondernemingen uit het mkb. Een kleine mkb-onderneming is in dit geval een bedrijf dat op het moment van afsluiten van het derivatencontract minder dan 50 werknemers had en een omzet of balanstotaal van maximaal €10 mln.

Deze criteria zijn volgens een woordvoerder van de NVB gekozen omdat deze categorie ondernemers vaak niet de middelen heeft om een geschil met hun bank voor de rechter te brengen.

Kritiek

Volgens adviseurs van mkb-ondernemers hebben de gekozen criteria tot gevolg dat een flink deel van de ondernemers met hun klachten buiten de boot vallen bij het Kifid. Patrick van Gerwen van adviesbureau Cadension vindt de criteria opmerkelijk. De gehanteerde maatstaven wijken volgens hem af van die welke in de wet worden gebruikt voor het onderscheid tussen professionele en niet-professionele partijen. Een bank kan een partij als professioneel aanmerken als aan minimaal twee van de volgende criteria wordt voldaan: een balanstotaal van minimaal €20 mln, een omzet van ten minste €40 mln en een eigen vermogen van minstens €2 mln.

Van Gerwen schat dat 15% tot 30% van de mkb-ondernemers met rentederivaten niet bij het Kifid terecht kan met hun klachten. Ook adviseur Frank Wijn vreest dat een flink deel van de mkb’ers met een eventuele klacht toch naar de rechter zal moeten stappen. De NVB zegt niet over de juiste cijfers te beschikken om hierover een uitspraak te kunnen doen.

Zorgplichtactie

Het speciale klachtenloket is onderdeel van een grote zorgplichtactie rond rentederivaten. Een deel van de mkb’ers zegt in de problemen te zijn geraakt door deze financiële producten. Volgens hen hebben de banken de werking van de derivaten niet goed uitgelegd. Een andere klacht is dat het product te complex was om aan mkb’ers te verkopen.

Problemen

De derivaten zijn verkocht als bescherming tegen een stijgende rente op bedrijfskredieten die aan ondernemers zijn verstrekt. Maar door de sterke gedaalde rente zijn veel van de derivaten ‘onder water’ komen te staan. Met andere woorden: hun waarde is momenteel zwaar negatief.

Deze negatieve waarde brengt sommige ondernemers in de problemen, bijvoorbeeld als de looptijd van de derivaten langer is dan de looptijd van het tegelijk verstrekte krediet. Andere ondernemers zeggen door de negatieve waarde terecht te zijn gekomen bij de afdeling bijzonder beheer van de bank en daarvan veel hinder te ondervinden.

Herbeoordeling

Toezichthouder AFM, die eerder al ‘tekortkomingen’ constateerde in de dienstverlening rond rentederivaten, heeft op grond van deze bevindingen en de klachten van mkb’ers, de banken opdracht gegeven alle lopende derivatencontracten aan een herbeoordeling te onderwerpen. Hierbij wordt bekeken of het product passend is voor de klant en of de informatieverstrekking goed is geweest. De herbeoordeling moet in de zomer van 2015 zijn afgerond.

Van de meest kwetsbare ondernemingen – te denken valt aan de bedrijven die in bijzonder beheer zitten – moet de herbeoordeling in maart volgend jaar klaar zijn.

Kosten

Net als voor klachten van consumenten geldt de optie van het Kifid alleen voor vorderingen van maximaal €1 mln. Hoewel de kosten van het loket worden gedragen door de banken, moeten mkb’ers die zich tot het klachteninstituut wenden wel een bijdrage in de kosten leveren van €500 euro en van €1000 bij een eventueel hoger beroep. Dat geld krijgen zij terug als ze door het Kifid in het gelijk worden gesteld.

Volgens de NVB hebben de banken geen plafond ingesteld voor de kosten van het speciale loket.

Reglement

Voor de behandeling van klachten door het Kifid komt er een afzonderlijk reglement. Dit ligt momenteel bij het ministerie van Financiën ter goedkeuring.

BRON: FD d.d. 24.12.2014

%d bloggers liken dit: