Archief

Archive for november, 2012

Het financiële overgewicht van Nederland (de noodzaak om banken te laten afslanken)

22 november 2012 Plaats een reactie

Nederland gaat gebukt onder het overgewicht van de Nederlandse bankensector.  Vrijwel nergens is de sector als geheel zo groot als in Nederland, afgezet tegen de omvang van de onderliggende economie. Datzelfde geldt voor de individuele banken. Nederlandse banken hebben ook grote schulden, waardoor zij bij relatief kleine verliezen in de problemen kunnen komen.

Onderzoek laat zien dat de voordelen van grote en complexe banken beperkt zijn, en de nadelen aanzienlijk. Hoewel er veel is veranderd in de Nederlandse bankensector, genieten de grootste banken nog steeds een groot financieringsvoordeel vanwege hun ’too big to fail’-status. Deze verborgen subsidie bedraagt jaarlijks tussen de € 4 en 12 miljard. Ofwel twee-derde tot bijna tweemaal hun winst in 2011.

De lonen in de Nederlandse bankensector zijn de afgelopen jaren aanzienlijk sterker gestegen dan in de rest van de economie, maar ook sterker dan in de financiële sectoren in andere ontwikkelde landen. Sinds de crisis zijn deze lonen nauwelijks bijgesteld. Dit ondergraaft de mogelijkheid voor banken  om geld uit te lenen en houdt de noodzakelijke vernieuwing tegen richting sobere en stabiele verdienmodellen.

Dit rapport laat aan de hand van nieuw cijfermateriaal zien dat de onevenwichtigheid tussen de Nederlandse bankensector en de rest van de economie er nog steeds is. Het schetst de nadelen daarvan en doet aanbevelingen hoe de banken af te laten slanken tot een gezonde omvang.

SOMO-rapport: http://www.nuzakelijk.nl/files/Het%20Financiele%20Overgewicht%20van%20Nederland.pdf

LIBOR-rentefraude en uw EURIBOR-hypotheek? Vervelende combinatie!

8 november 2012 Plaats een reactie

Verdachten van dat ene verdachte bankje zitten straks wellicht ook in het andere verdachtenbankje. Wat is de rol van Nederlandse banken?

Enige dagen geleden werd bekend dat ook Frankrijk al sinds eind september onderzoek  verricht in de Libor-affaire naar aanleiding van een klacht van een aandeelhouder van de bank Societé Générale. Dit in navolging van de hieronder beschreven onderzoeken in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten die circa 16 banken onder de loep nemen die mogelijk hebben deelgenomen aan fraude met het Libor-tarief.

Wat is Libor (London Interbank Offered Rate) en hoe komt het tarief normaliter tot stand? Libor is de gemiddelde interbancaire referentierentevoet waartegen een selectie van banken op de Londense geldmarkt elkaar leningen verstrekt voor een bepaalde termijn. Aangezien niet alle banken elke dag voldoende grote sommen geld in alle valuta’s verhandelen, zijn de verschillende Libor-tarieven niet gebaseerd op werkelijke transacties, maar op een gemiddelde van de panelbanken. Deze geven iedere werkdag aan Reuters per looptijd de laatkoers door die zij verwachten. Nadat Reuters van alle panelbanken de tarieven heeft verzameld, worden de 25% hoogste en laagste waarden weggestreept. Van de 50% overgebleven “middelste” waarden wordt een gemiddelde berekend om tot het officiële LIBOR (bbalibor) tarief te komen.

Onderzoeken

In Groot-Brittannië heeft de FSA (Financial Services Authority) op basis van onderzoek al diverse fikse boetes uitgedeeld aan Barclays in verband met manipulatie van Libor én Euribor. Ook in de VS heeft Barclays boetes opgelopen welke werden opgelegd door CFTC (Commodity Futures Trading Commission). In Nederland was een ABN Amro onderdeel tot 2008 betrokken bij het tot stand komen van het Libor-tarief en is nu onderwerp van onderzoek door DNB. Wanneer het onderzoek naar de andere verdachte panelbanken is afgerond, is nog niet duidelijk. Het Schotse RBS en het Zwitserse UBS komen in ieder geval niet ongeschonden uit het onderzoek. Barclays heeft intussen al excuses aangeboden. Gelukkig maar.

Stuitende bewijsstukken

Hoe komt het Libor-tarief écht tot stand? Enkele stuitende bewijsstukken (mailberichten) uit de rapporten van CFTC  en FSA maken duidelijk op welke wijze het LIBOR-tarief door manipulatie echt tot stand kwam.

“Hi Guys. We hebben de komende 3 dagen een grote positie in 3 mnds Libor. Kunnen we aub de fixing voor een paar dagen op 5.39 houden. We willen ‘m niet hoger hebben dan dat. Dank je”.  (September 13, 2006, Senior Handelaar in New York to Submitter);

Voorbeeld

Bijvoorbeeld op 26 oktober 2006 had een externe handelaar een verzoek voor een lagere 3 maands US dollar Libor. In een mailbericht aan handelaar G bij Barclays schreef hij: “Als het onveranderd blijft, ben ik ten dode opgeschreven. Handelaar G antwoordde: “Ik zal even overleggen”. Barclays’ indexopgave voor die dag voor de 3 maands US dollar Libor was een halve basispunt lager dan de dag er voor. Minimaal verschil en daarom niet onveranderd. De externe handelaar bedankte hem voor deze lagere indexopgave: “Kerel. Ik sta dik bij je in het krijt. Kom na het werk maar langs, dan trek ik een fles Bollinger open”.

Het belang van de Libor-rente, dé maatstaf in de bankensector, mag niet onderschat worden. Biljoenen aan derivaten zijn afhankelijk van de Libor-rente voor hun prijsvorming. Als je die rente dan manipuleert…

Het Euribor-tarief

Maar hoe zit het dan met het Euribor-tarief? Ook de Euribor-tarieven worden vastgesteld op basis van een enquête onder panelbanken met de hoogste handelsvolumes in de EMU. In het bankenpanel zitten nu de Nederlandse banken ING Bank en Rabobank. Uit het Libor-onderzoek van FSA kwam immers naar voren dat Barclays “was seeking to influence the Euribor submissions of other banks contributing to the rate setting process” en hadden zij contact met de Rabobank. Diezelfde Rabobank heeft op een eerder moment al medewerkers ontslagen in verband met de Libor-affaire en is 1,5 week geleden daarvoor in de VS gedagvaard.

Kortom, enkele panelbanken die onderzocht worden in de Libor-affaire zijn ook vertegenwoordigd in het bankenpanel van de Euribor.  Geeft mij geen goed gevoel.

Wordt vervolgd – Dan wordt er tenminste nog iets of iemand vervolgd.

Bedrijfsfinanciering: Hoe krijg je het in 2014 wel geregeld?

5 november 2012 Plaats een reactie

Ondernemers en banken

Ze kunnen niet zonder elkaar, maar spreken vaak een andere taal.

De ondernemer wil (beheerst) risico’s nemen, de bank wil de risico’s juist uitsluiten.

De accountant is de expert, de vertrouwenspersoon en na deze cursus ook de tolk!

===========================================================================

Twee doorgewinterde oud zakenbankiers gaan u duidelijk maken dat:

 • De bank géén ‘black box’ is.
 • Het ‘speelveld’ van de bank duidelijk omkaderd is.
 • U veel invloed heeft op de inhoud en vorm van de communicatie.
 • U daarom veel invloed kunt uitoefenen op bancaire oplossingen voor de vragen/problemen van uw zakelijke klanten.

Doelgroep

 • MKB Accountant, openbaar accountant, accountant in business met relevante ervaring in het begeleiden van financieringstrajecten met banken.

Het doel (6 PE punten)

 • U bent na het volgen van deze cursus nog beter in staat het fiatteringsproces binnen een bank te begrijpen en te sturen.
 • Tevens bent u  inhoudelijk beter geïnformeerd over de praktische impact van de bankvoorstellen voor uw  klant.
 • Ook de “do’s en dont’s” in het onderhandelingsproces met de banken zijn straks allemaal bekend bij u.

Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat u een beter onderhandelingsresultaat voor uw klant kunt realiseren en daarmee uw toegevoegde waarde als adviseur vergroot.

Docenten

Frank Wijn (1963)                                                                                                                                           

Frank heeft 18 jaar bancaire werkervaring als Accountmanager Zakelijke Markt, Relationshipmanager, Manager tot Regiodirecteur bij diverse banken.

Eind 2007 is Frank, als eigenaar en oprichter van Wijn Bancair Advies (www.wijnba.nl) , aan de andere kant van de tafel gaan zitten.

Met de opgedane praktijkervaring en inhoudelijke kennis adviseert en begeleidt hij sindsdien ondernemingen bij ál hun bankzaken.

Daarnaast verzorgt Frank trainingen, cursussen en lezingen en geeft hij zijn uitgesproken kijk op (bank)zaken als columnist op nuzakelijk.nl.

Zijn motto is simpel: “Maak klanten minstens zo slim als de bankier, liefst slimmer. En maak bankzaken transparanter, liefst goedkoper!

Telefoon: 06 51 47 52 50

Robert Vos (1965)

Robert heeft 20 jaar bancaire werkervaring als Accountmanager Zaken, Manager tot Directeur Bedrijven bij diverse banken.

Medio 2011 is Robert, als eigenaar en oprichter van 4wrdfinance (www.4wrdfinance.nl), aan de andere kant van de tafel gaan zitten.

Met de opgedane praktijkervaring en inhoudelijke kennis adviseert en begeleidt hij sindsdien ondernemingen bij het aantrekken van hun extern kapitaal.

Op basis van doortimmerde analyses slaat hij bruggen tussen ondernemers met visie en hun geldverstrekkers.

Daarnaast verzorgt Robert trainingen en participeert hij in maatschappelijke ondernemingsplatformen.

Zijn motto: “Van duidelijkheid wordt niemand slechter”.

Telefoon: 06 51 81 09 73

Onderdeel Processen door Robert Vos

Bedrijfsfinancieringen zijn al zo oud als Methusalem. Toch wordt er sinds de bankencrisis in 2008 heel anders mee omgegaan. Bankiers doen hun best om hun handelswijze uit te leggen en de ondernemer begrijpt de bankentaal vaak niet. Ik geef u inzicht in de werkwijze van de bankier, zijn denken, de bedrijfsprocessen en vooral het fiatteringsproces. Ik laat u zien dat achter elke bankmedewerker een mens schuilt die ook op basis van zijn gevoel en emoties besluiten neemt.

Wat komt er in dit onderdeel aan bod?

 • Hoe denkt een bankier?
 • Hoe verloopt het proces van een financieringsaanvraag binnen een bank?
 • Wat mag de bankier nog en wat niet meer?
 • Welke invloed heeft de regelgeving op de bankzaken c.q. –onderhandelingen?
 • Welke invloed heeft u op het fiatteringsproces?
 • Hoe haalt u  het beste uit de bankcontacten?
 • Praktische tips om tot een beter onderhandelingsresultaat te komen.

Onderdeel Inhoud door Frank Wijn

De bankier maakt offertes, aktes en voorwaarden voor uw klant. Ik laat u zien waar de klantonvriendelijke items staan, wat deze inhouden en hoe u dat voor uw klant beter kunt regelen. Daarnaast laat ik u zien hoe u met praktijkvoorbeelden en metaforen de accountmanager bewust kunt maken van de zin of onzin van zijn voorstellen.

Dit ondersteunt u om op een ander en beter niveau contact te maken met de accountmanager. Uw concrete onderhandelingsresultaat wordt beter!

Wat komt er in dit onderdeel aan bod?

 • Hoe inventariseert u de bankzaken van klanten?
 • Hoe presenteert u de klant?
 • Hoe presenteert u een financieringsvraag?
 • Wat zijn de verschillen tussen de banken onderling?
 • Welke bank gaat u benaderen?
 • Hoe organiseert u een bankenrondje?
 • Wanneer is een bankaanbieding goed?
 • Wat zijn de valkuilen in de bankvoorwaarden voor uw relaties?
 • Zeer praktische tips in de gesprekken met uw klanten en de banken.

Duur cursus

 • 6 uur (13.00 uur – 19.30 uur)

Studiebelasting

 • Geen

Naslagwerk

 • Handout en actuele artikelen.

Niveau

 • Fundamental

Prijs

 • Incompany    In overleg.
 • Op locatie      € 595,- p.p. excl. BTW (minimaal 8 personen, maximaal 15)

Cursusdata

 • 20.03.2014 Soesterberg
 • 05.06.2014 Apeldoorn
 • 10.06.2014 Eindhoven

Onder de eerste 10 inschrijvingen (per cursusdatum) verloten we een iPad!

Aanmelding via cursusbedrijfsfinanciering@gmail.com, info@wijnba.nl of robert@4wrdfinance.nl .

Cursusbeoordelingen op: http://www.wijnba.nl/aanbevelingen

Oneliners & uitspraken: Grappig, zinnig en onzinnig!

1 november 2012 1 reactie

CFO tegen CEO: “Wat nu als we onze mensen opleiden en ze verlaten ons daarna?” CEO tegen CFO: “Wat nu als we dat niet doen en ze blijven?”

Het is door de tegenwind dat de vlieger opstijgt.

Etiketten plak op je op flessen, niet op mensen.

Beste jongens en meisjes, blijf niet te lang op school zitten. Je moet ook nog iets leren.

Je moet eens voor de spiegel gaan staan met je ogen dicht. Dan kun je zien hoe je eruit ziet als je slaapt.

De eerste levensdag is, medisch gezien, de gevaarlijkste dag in je leven. De laatste is trouwens ook heel link.

Goed voornemen 2016. Stoppen met roken: Het is net als de eerste week in ‘n nudistenkamp. Je weet niet waar je met je handen moet blijven.

Het valt wel mee met dat bijgeloof. Ik heb nog nooit iemand gekend die zijn dertiende maand weigerde.

Wie de badgasten bekijkt, begrijpt waarom de zee zich elke dag twee keer terugtrekt.

Mijn vrouw en ik hadden ruzie over de vakantie. Ik wilde naar Bermuda….. en zij wilde mee.

Komen alle “Wajongers” uit Maaskantje?

Vu-jadé: the odd feeling nothing has ever happened before.

Een manager maakt zich vaak drukker over een kras op z’n auto dan over een deuk in z’n mensen.

Een zwakke manager gedraagt zich als een bruistablet: hij wordt pas actief als alles is opgelost.

Mijn zoon doet de hele dag aan meditatie. Ik vind dat beter dan dat hij gewoon niks zit te doen.

Vele mensen voelen zich te goed om beter te worden.

Nu de vroedvrouw nog enkele maanden afbetalen en de baby is van ons.

Voor je op reis gaat, bepaal eerst hoeveel bagage en geld je meeneemt. Leg daarna 1/2 vd bagage weer terug en neem 2 keer zoveel geld mee.

In België zijn alle melkpakken uit de handel gehaald. De tekst “Hier openen” moet vervangen worden door “Thuis openen”.

Vroeger. Toen er nog geen Twitter was. Man, man, man. Moest je na het eten 300 mensen bellen om te vertellen wat je had gegeten.

De politiek is een toneel waarop de souffleurs vaak harder spreken dan de acteurs.

Patiënt: “Is mijn ziekte erg gevaarlijk, dokter?” Dokter: “Laat ik het zo zeggen. Als ik u kan genezen, word ik wereldberoemd”.

Lees ik bij de schoonmaakmiddelen van de supermarkt: “gestikte dweil”. Kijk, dat vind ik nou zielig!

Een wervelkolom hebben we allemaal, maar niet iedereen heeft een ruggegraat.

Crisis: De zaken gaan slecht. Mensen die vroeger nooit betaalden, komen nu ook al niets meer kopen.

Niemand is verantwoordelijk voor het hoofd dat hij kreeg, maar wel voor het gezicht dat hij trekt.

%d bloggers liken dit: