Archief

Archive for juni, 2012

DE AH-cassiere bij ABN Amro? Dé oplossing!

20 juni 2012 1 reactie

Door het gebruik van barcodes klopt de kassabon van de supermarkt (bijna) altijd. Bankoffertes daarentegen zijn niet gecodeerd en invoer daarvan klopt vaak niet.

Om bankzaken in deze column duidelijk te maken, gebruik ik regelmatig metaforen. Helaas reageren nogal wat lezers op de metaforen i.p.v. op de inhoud en ontgaat hen de daadwerkelijke boodschap. Vandaar dat ik vandaag maar weer eens ouderwets op de inhoud wijs.

Door het gebruik van barcodes klopt de kassabon van de supermarkt (bijna) altijd. Alle afwijkende reclametarieven worden centraal ingevoerd, gecheckt en daarna is het commerciële motto “omzet draaien bij die kassa”. Bankoffertes daarentegen zijn niet gecodeerd en de invoer daarvan klopt daarom vaak niet. Wat is vaak? Tsja, is 12-15% administratieve, foutieve  invoer veel?

Bij ondernemersbijeenkomsten vraag ik altijd “hoe denken jullie dat de bankofferte in het bancaire systeem terecht komt? Vanzelf, gescand of overgetypt?” Dat laatste dus en daarbij hoort een substantiële kans op fouten.

Onderhandel je tot op het bot en denk je als ondernemer slechts 2,3% debetrente te gaan betalen?! Typen ze 3,2%, dan betaal je dus 3,2%… of andersom. Denk je “kredietprovisie te betalen over de gemiddelde debetstand” bij de bank, maar vinkt de interne bankcollega in het systeem “kredietprovisie aan over de kredietlimiet” aan, dan betaal je toch écht aanzienlijk meer.

Nog duidelijker? Controleer ik enkele maanden geleden de inhoud van een getekende bankofferte met de informatie in het accountantsrapport van de klant. Wat blijkt? De banktarieven, zekerheden en voorwaarden in het accountantsrapport wijken enorm af van de getekende bankofferte. Navraag leert het volgende. De accountmanager van de bank was zo in zijn nopjes door de ondertekening van zijn bankofferte, dat ie zingend en juichend terug op kantoor komt, de ordner in z’n kast zet, gebak gaat halen en zijn collega’s trakteert op koffie. Eén ding vergeet hij….. het afgeven van de getekende offerte aan de invoerende bankafdeling. De offerte is nooit ingevoerd. Letterlijk.

Okay. Okay. De klant en accountant hadden dat natuurlijk ook moeten constateren, maar het geeft slechts de foutkans aan van handmatig handelen.

Een gewaarschuwde bankklant gaat na het lezen van deze column direct meer controleren, maar op zijn kwartaalafrekening staat alleen de totaalbedragen aan kredietprovisie, een bedrag aan bereidstellingsprovisie…etc. Nooit de bijbehorende berekening.

Toch een klein metafoortje? Je tankt benzine en ziet alleen de “euroteller”, niet de “literteller”. Hoe voelt dat?

Dus de slimme klant vraagt voortaan aanvullende informatie op bij zijn bank, zoals bijvoorbeeld rentestaffels, provisieberekeningen etc. Dat is veel werk, de bank vraagt (ook) daar geld voor en een eventueel geconstateerd verschil wordt pas vele maanden later gecorrigeerd…. handmatig …. met alle kans op fouten.… ook bij deze handeling.

Mooi dat geautomatiseerde tijdperk. Gelukkig zijn úw bankzaken wél goed geregeld! Toch?

Categorieën:Bankzaken
%d bloggers liken dit: