Archief

Archive for april, 2012

JK de Jager: “Hypotheekconsumenten ga ik beschermen en MKB’ers zoeken het maar lekker zelf uit”!

25 april 2012 1 reactie

Consumentenbeschermheer De Jager gaat een wetsvoorstel maken ter bescherming van de consument (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/04/14/brief-over-transparante-hypotheektarieven.html).

Wat is het probleem? De hypotheekbank stuurt nu twee weken voor de rentevervaldag een nieuw rentevoorstel naar haar klanten. Het lukt de trage, naieve en onwetende consument natuurlijk niet om in die twee weken (met in de linkerhand een taxatierapport en in de rechterhand een loonstrook) bij de Hypotheker binnen te lopen en met 6 offertes naar buiten te lopen. Maar twee dagen later zit ie bij de notaris en de huisbankier heeft het nakijken. Zo denk ik dan….

Nee, dan de ondernemer” moet De Jager gedacht hebben. Hij wilde toch zo graag de slimmerik uithangen en snel rijk worden. Dan lukt het die ondernemer makkelijk om in diezelfde twee weken van diezelfde bank een nieuwe bankofferte te krijgen voor zijn werkkapitaal en onroerend goedfinanciering als de renteherziening van zijn zakelijke huisbankier niet bevalt.

MKB Nederland heeft dan slechts te maken met interne kwartaal-, halfjaar en jaarcijfers, goedgekeurde jaarrapporten van een registeraccountant, een gecertificeerde prognose tot 2022, binnen- en buitenlands betalingsverkeer, internetbankieren, verpanding aandelen, inventaris, wagenpark en kleinkinderen, hoofdelijke aansprakelijkheid, saldo- en rentecompensatie, vreemde valutafinancieringen, rentederivaten…. enzovoorts enzovoorts.

Dan is twee weken eigenlijk nog best veel tijd moet de huisbankier van een van mijn klanten gedacht hebben. De renteherzieningsbrief voor 2 januari 2012 was opgesteld op 19 december 2011, maar werd pas bezorgd op 24 december?! Dat kwam of door de Kerstdrukte of ze zullen gedacht hebben dat de concurrentie tussen Kerst en Oudjaar geen ADV-dagen op zouden nemen.

Er is ook goed nieuws voor MKB Nederland. Wij, ondernemers, hebben daar geen nieuwe wet voor nodig, maar slechts een rode pen. Bij de offerteondertekening zeg je tegen de accountmanager van de bank: “Pak mijn pen en streep die twee weken door en maak daar twee maanden van als je wilt dat ik de offerte teken”.

De rentepercentages worden anders wanneer je jezelf niet met de rug tegen de muur laat zetten. Ook dat is een wet (matigheid)… Succes.

Categorieën:Bankzaken

Bankzaken: De zakelijke, variabele MKB debetrente toegelicht.

Bedrijven hebben nogal eens een rekening courant krediet of een lening.

Bij een RC krediet is er altijd sprake van een variabele rente, bij een lening is dat een optie. In beide gevallen zijn banken momenteel bezig hun rentemarges te verhogen onder het mom van kredietcrisis. Om zicht te krijgen op de mogelijkheden van onderhandelen, is het eerst nodig transparantie te krijgen.

Waar moet je op letten anno 2012?

Een debetrente tarief is opgebouwd uit 3 elementen:

  • Inkooptarief van de bank.
  • (Tijdelijke) liquiditeitstoeslag door mogelijk iets duurdere inkoop van de bank i.v.m. de crisis per heden.
  • Risico-opslag, afhankelijk van het risico dat de bank bij uw onderneming denkt te lopen (maakt u winst/verlies en heeft u veel/weinig eigen vermogen in de balans).

Wat is het probleem?

Banken zijn bijna niet geneigd om u deze transparantie te bieden.

a. In het MKB segment hanteren zij liever het vage “basisrente-principe”. Vandaag de dag ligt deze basisrente tussen de 4,40%-4,60% (verschillend per bank). Hier bovenop komt dan nog de risico-opslag (verschillend per klant).

b. Bij de grotere ondernemingen moeten de banken, desgevraagd, een basisrente hanteren die 1 of 3 maands Euribor heet. Per heden liggen deze tarieven op respectievelijk op 0,42% en 0,78%. Hier bovenop komen dan nog de risico-opslag én de tijdelijke liquiditeitstoeslag van circa 0,55% (verschillend per bank én klant).

Het is niet moeilijk om uit te rekenen dat je bij een risico-opslag van bijvoorbeeld 1,75% in het MKB (a) een hogere debetrente (4,45% + 1,75% = 6,20%) betaalt, dan bij de grotere ondernemingen (b) namelijk (0,42% + 1,75% + 0,55% = 2,72%). Een verschil van 3,48% !!!

Wat is de oplossing?

Heeft u een variabel debetrente tarief gebaseerd op de basisrente? Vraag om een variabel debetrente tarief gebaseerd op 1 of 3 maands Euribor. De banken zullen tegensputteren met het argument dat dit maatwerk alleen voor de grotere bedrijven bedoeld is. Maar de meeste banken bieden dit ook bij een RC krediet of lening vanaf € 750.000 – € 1.000.000. Indien u een variabel debetrentetarief heeft, vraag om de opbouw van het tarief zelf. Neem geen genoegen met alleen een rentepercentage. Het is belangrijk dat de bank aangeeft hoe hoog de liquiditeitstoeslag is die zij hanteren. Want als straks de rentemarkten weer genormaliseerd zijn MOET u die tijdelijke toeslag terugkrijgen. Laat u dat niet specificeren, dan krijgt u dat “kwartje van Kok” nooit meer terug.

U bent gewaarschuwd!

Categorieën:Bankzaken

Hoe sluw zijn uw leveranciers in het verhogen van hun tarieven?

Bijna een jaar geleden schreef ik mijn eerste column op www.nuzakelijk.nl.

Mijn belangrijkste drijfveer voor het schrijven van mijn columns was het aan de kaak stellen van de onvolkomenheden bij banken. Qua branche, organisatie, gebrek aan klantgerichtheid, verborgen kosten en mogelijke prijsafspraken.

Er blijken vele andere ‘toeleveranciers’ te zijn die ook wel raad weten met verborgen kosten, handige tariefsverhogingen en klantonvriendelijk handelen. Zij steken hun prijsverhogingen maar al te graag wél onder stoelen en banken.

Neem de energiemaatschappijen. In enig jaar kreeg ik, ruim voor 1 juli, een brief met de aankondiging dat de leveringstarieven flexibele prijzen gingen “wijzigen”. Dat is bijzonder dacht ik nog, want het jaar daarvoor kreeg ik een brief dat diezelfde tarieven zouden gaan “dalen”. Nu bleek die voldoende voor tekstverklaring op mijn middelbare school goed van pas te komen. Immers “wijzigen” betekent dan niet hetzelfde als “dalen”, maar zeer waarschijnlijk “stijgen”. Controleren kon ik dat niet. EON was zo sluw om alléén de nieuwe tarieven mee te sturen als bijlage. Dubbeltarief tijdens daluren: € 0,0725 per kWh. Waar gaat dit over hoor ik u denken? Vier cijfers achter de komma.

Heeft die Wijn niks anders te doen dan muggenziften?

Enfin, onverstoord check ik de toen geldende tarifering op internet. Geen € 0,0725, maar € 0,0519 per kWh. Ook vier cijfers achter de komma, maar daarmee wél een prijsstijging van bijna 39,7%. Ik direct de klantenservice gemaild. “Zie ik het goed dat u met een simpel briefje uw tarifering met bijna 40% verhoogd?”

Tot tweemaal toe kreeg ik géén enkele reactie. Pas toen ik aangaf dat ik mijn berekening dan naar het programma Kassa of Radar zou sturen, kreeg ik direct respons per mail met slechts één volzin: “Geachte heer Wijn, uw berekening is correct”.

Deze anekdote gebruik ik nu in presentaties bij ondernemingsverenigingen. Ik laat hen weten dat er een beproefde methode is om, zonder al te veel inspanningen, de bedrijfsomzet in crisistijden rigoureus te verhogen. Na mijn presentatie geef ik hen een kopie mee van de EON-brief, waaruit ik zojuist citeerde. Succes verzekerd. Ondernemers controleren de tarieven nauwelijks, lezen de contracten niet oplettend genoeg en betalen daarom per definitie teveel. Dan kan ook anders.

Zo ben ik uiteindelijk geswitcht van energieleverancier. Van het financiële voordeel ga ik met mijn gezin ieder jaar 3 weken op vakantie. In particuliere energietermen bleek mijn gezin namelijk een grootverbruiker te zijn. Dat dan weer wel. Dus lang leve de zomertijd!

Categorieën:Algemeen
%d bloggers liken dit: