Archief

Archive for september, 2011

Grappige en (on)zinnige “oneliners”……

19 september 2011 1 reactie

Op de top kun je geen lange wandelingen maken.

Gooi gerust af en toe het badwater weg, er zit niet altijd een kind in.

Als onze klanten alleen kopen op basis van prijs, dan hebben wij in ieder geval geen verkopers meer nodig.

Some people make your life better by walking into it, while other people will make your life better by simply walking out of it.

Mensen ontslaan is goed voor de winst en winst is goed voor de werkgelegenheid.

Het leven heeft zoveel positieve kanten, dat pessimisten er moedeloos van worden.

De geheelonthouders hebben gelijk, maar alleen de drinkers weten waarom.

Vrienden? Ik heb ze nooit gehad. Een keer deed iemand een poging. Hij zei: Even goede vrienden? Ik zei: Nou, vooruit. Voor heel even dan.

Organisatiekunde: ‘De bottleneck’ bij een bedrijf zit daar waar het bij de fles zélf ook zit…. bovenin.

Ik verdien goed mijn brood. Ik verdien zelfs zoveel brood, dat ik een deel zou kunnen beleggen.

Communicatie is ook mogelijk zonder (h)oren!

Geen paniek, ’t is maar chaos!

De liefde kan niet van één klant komen.

Bij open gesprekken zit er altijd wel iemand op de tocht.

Ik zal mezelf niet snel voorbij rennen, daar is mijn conditie veel te slecht voor.

Ervaring is als een tandenstoker, niemand wil de jouwe gebruiken.

Als een vriend je vraagt om geld te lenen, denk dan na welke van de twee je wilt verliezen.

Ik ken mensen bij wie de mislukking naar het hoofd gestegen is.

Men moet zich al behoorlijk ziek lachen om enigermate gezond te blijven.

TV kijken tegenwoordig: Geweld, vechten, vloeken….. en dat is alleen nog maar om de afstandsbediening te krijgen.

Voor iemand die veel drinkt, drink ik best weinig!

Heel diep van binnen ben ik behoorlijk oppervlakkig.

Het is moeilijk voor een lege zak om rechtop te staan.

Als Marco Borsato zingt, staat ie twaalf weken op nummer een. Bij mij is het altijd even afwachten.

“The world is divided into people who do things – and people who get the credit”.

Ik sta iedere dag op en kijk in de Quote Top 100. En als ik er weer eens niet in sta, ga ik naar mijn werk.

Conway’s Law: In any organization there will always be one person who knows what is going on – This person must be fired.

Ik ben niet gespannen, alleen heel, héél erg alert.

Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner je lijkt voor de mensen die niet kunnen vliegen”.

“Terugkijkend, denk ik dat het moeilijker was de problemen te zien dan ze op te lossen”.

Het leven is niet te kort. We beginnen te laat!

“Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal”.

Niemand is volstrekt waardeloos, hij kan altijd nog als slecht voorbeeld dienen.

Om je dromen waar te maken moet je wel eerst wakker worden.

“Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”.

Sollicitant    : “Krijg ik ook een arbeidsovereenkomst?”

Werkgever : “Lekker begin……Vertrouw je ons niet of zo?”

Reorganiseren? ………..Maar we zijn nog niet eens klaar met organiseren!

Dokter zei me te stoppen met die dinertjes voor 4, tenzij er 3 andere mensen bij waren.

Licht is sneller dan geluid. Daarom zien mensen er intelligent uit, tot je ze hoort spreken.

Van duidelijkheid is nog nooit iemand slechter geworden.

Als we één ding uit de geschiedenis leren, dan is het dat we niets uit de geschiedenis leren.

Een vergadering is geen wedstrijd.

Japan: De energieprijzen mogen met 800% stijgen….

14 september 2011 Plaats een reactie

In mijn vorige column schreef ik dat de bankklanten werkelijk voor alle kosten moeten opdraaien. Zelfs voor de kosten van onkunde van de bankbestuurders.

Die column heeft bij vele personen nogal wat emoties los gemaakt, getuige de vele en persoonlijke reacties. MKB-ondernemers met een bancaire financiering begrepen de strekking van mijn tekst. Sommige (zeg gemakshalve maar even) niet-MKB’ers begrepen de bedoeling van mijn column wat minder of zelfs helemaal niet.

Deze laatste groep stelt dat het absoluut normaal is dat de eindgebruikers altijd opdraaien voor alle gemaakte kosten. Natuurlijk ga ik daar een heel eind in mee. Totdat de redelijkheid en billijkheid zoek is of zelfs de doorbelasting van gemaakte kosten complete onzin is.

De personen, instellingen of adviseurs die de stelling aanhangen dat de klant uiteindelijk altijd zijn portemonnee dient te trekken, vinden dan waarschijnlijk het volgende ook normaal.

Ramp

In april 2010 vond er een grote ramp plaats in de Golf van Mexico met een boorinstallatie van het vroegere British Petroleum. Stel dat dit bedrijf vervolgens de literprijs van de brandstof aan hun pomp met 1,10 euro verhoogt, dan verhalen zij zo de kosten van deze ramp op de uiteindelijke afnemers. Net als de banken nu.

Zo heeft de eigenaar van de ondeugdelijke kerncentrale in Fukushima, Tepco, een megaverlies geleden door de kernramp in maart van dit jaar.

De prijs per kWh in deze regio zal dan ook met tenminste 800 procent verhoogd moeten om de kosten van deze ramp goed te maken. De huishoudens aldaar zullen dat maar moeten begrijpen. Net als de bankklanten.

De eigenaar van Twin Tower nummer 7, WSP Cantor Seinuk, is exact 10 jaar geleden zijn inkomstenbron (verhuur van kantoorruimte in Manhattan, NY) kwijtgeraakt en was niet verzekerd tegen terrorisme.

De huurprijs in zijn volgende kantoortoren zal dan ook met tenminste 1100 procent omhoog moeten om de geleden schade te vergoeden. Huurders vinden dat zeer waarschijnlijk geen punt en trekken spontaan en zonder klagen hun wallet.

Marge

Zo betalen de zakelijke klanten bij alle Nederlandse grootbanken nog steeds een extra rentemarge als zij een bancaire financiering hebben in de vorm van een Rekening Courant Krediet. De zogeheten liquiditeitstoeslag van plusminus 0,50 procent.

Het argument van de banken is dat banken, door het onderlinge wantrouwen, minder genegen zijn om elkaar geld te lenen. Bij het principe van vraag en aanbod betekent dat automatisch een hogere (inkoop)prijs, die zij vervolgens moeten doorberekenen aan de klanten. Waarom dat zou moeten, begrijp ik overigens niet als ik de recente winstcijfers van de Nederlandse banken zie.

De banken zeggen nu al ruim 2,5 jaar dat deze opslag tijdelijk is. Hopelijk is dat niet zo tijdelijk als het “kwartje van Kok” in de brandstofprijs.

Lijk

Mijn kanttekeningen bij die extra debetrentemarge zijn simpel. Uiteindelijk hoeft de klant toch niet te betalen voor het onderlinge wantrouwen tussen banken, dat zij zelf én veroorzaakt hebben én gevoed hebben door vanaf oktober 2008 iedere keer maar mondjesmaat interne informatie te verschaffen.

Iedere kwartaal kwam er een nieuw financieel lijk uit de bank… uh kast.

En als het op peil houden van de eigen liquiditeitspositie zo moeilijk en duur is, waarom betaalt de ING de Nederlandse overheid dan ongevraagd 3 miljard euro te vroeg terug? Hadden ze met een deel daarvan niet beter de ING pensioenpot per 1 september kunnen verhogen conform CAO?

Degene die het weet, mag het zeggen. Het ING bestuur is uiteraard uitgesloten van deelname aan deze prijsvraag.

Categorieën:Bankzaken

ING laat klanten én personeel fors betalen voor hun bonussen!

6 september 2011 1 reactie

Bericht d.d. 6 september 2011.

De ING stort niet bij voor pensioenen, want “ING heeft ”zwaarwegende redenen” om te besluiten niet tot financiering over te gaan, schreef ING aan het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ING. “De bank moet nog een deel van de staatssteun terugbetalen en de bank heeft te maken met verscherpte kapitaaleisen en onzekerheid op de financiële markten”. Zo valt te lezen op: http://tinyurl.com/3p7o7c5.

Maar met welke reden dezelfde ING in het voorjaar van 2011 ongevraagd € 2 miljard staatsschuld VERVROEGD aflost, weet niemand. Sterker nog. ING is zelfs bereid om een gigantische boeterente te betalen van (schrik niet) € 1 miljard.

Zowel in het eerste kwartaal van 2011 (ING heeft de wind in de zeilen:http://tinyurl.com/3spee4r),als ook in het tweede kwartaal van 2011 (ING ziet winst groeien: http://tinyurl.com/3prb9ua)is het bedrijfsresultaat erg goed én groeiende!

Let op de chronologische volgorde van de gebeurtenissen.

Ik gis als ik denk dat ik de echte reden weet. Maar het is mij te toevallig dat een bank die geen financiële hulp meer krijgt van de Nederlandse overheid naar eigen inzichten weer bonussen mag uitkeren. Dus ik denk dat de ING graag sneller de Nederlandse overheid aflost dan bij te storten voor de pensioenen. Om op deze wijze weer vrolijk bonussen te kunnen gaan uitkeren.

Voor alle duidelijkheid. De ING klanten betalen de extra € 1 miljard boeterente en de ING pensioengerechtigden lopen pensioengelden mis, opdat het ING bestuur een bonus kan ontvangen!

Categorieën:Bankzaken

Bankklanten betalen voor de kosten…. álle kosten!

1 september 2011 3 reacties

Sarkozy en Merkel pleiten voor invoering van de bankentaks en banken zien dat niet zitten. Rara, hoe kan dat? 

De Franse en Duitse landenaanvoerder wensen al enige tijd de invoering van een Europese belasting op financiële transacties. Het uiteindelijke doel is om de banken zélf te laten betalen voor de kosten van de bankencrisis en een “potje” te maken voor de toekomst voor het geval deze banken er weer een “potje” van maken. 

Banken zien dat niet zitten. Waarom zij de rekening van hun eigen onkunde zouden moeten gaan betalen, is hen nog steeds niet duidelijk. Zelfkennis is nog steeds niet doorgedrongen onder deze geblindeerde kaasstolp, zo blijkt. Natuurlijk moeten ze dat zelf betalen en uit eigen zak. Lees, de aandeelhouders/eigenaren, want zij hebben immers ook de extra opbrengsten van de risicoproducten opgestreken. Niet de klanten. 

Oud-minister en ex-Chief Economist bij DSB Bank, Gerrit Zalm, gaf vorige week zelfs in niet mis te verstane woorden aan dat de klanten deze boete/belasting uiteindelijk gaan betalen.

Zo had ik vroeger een auto van de bank en mocht mijn parkeerbon niet declareren bij mijn werkgever. “Die boete had ik zelf veroorzaakt” zo was het terechte argument van de leidinggevende bij ABN AMRO Bank. Nu gelden voor banken, als werkgever en leverancier aan klanten, dus andere spelregels.

 Als zakelijke klant van ABN AMRO Bank betaal je voor de diensten en producten nogal eens meer dan bij de collegabanken, bijvoorbeeld als het gaat om zakelijk betalingsverkeer. Daarnaast betaal je extra voor de fusiekosten met de Fortis Bank, de reorganisatiekosten (eerder ontslag van circa 6500 en nu weer 2350 personeelsleden), de bonussen, de extra rentemarges bij zakelijke financieringen in de vorm van het Rekening Courant Krediet en nu dadelijk ook de bankentaks. 

Het lijkt alsof Gerrit Zalm veel heeft geleerd tijdens zijn korte stageperiode bij de DSB Bank. Misschien spreekt hij Dirk Scheringa nog regelmatig als persoonlijk adviseur als het gaat om rigoureuze omzet- en winstverhogende maatregelen over de rug van de trouwe klanten. Een lijfspreuk van Zalm zou kunnen zijn: “Mensen ontslaan is goed voor de winst en winst is goed voor de werkgelegenheid.” 

Deze extra winsten moeten straks echter worden toegevoegd aan het Eigen Vermogen van de banken en komen daarom niet ten goede aan extra vormen van kredietverlening aan MKB-ondernemingen. 

Qua financiering moet MKB Nederland het gaan hebben van informal investors, crowdfunding, staatsgarantie en andere alternatieve vormen van bedrijfsfinancieringen. Volgens vele ondernemers en adviseurs moet je voor een bedrijfsfinanciering niet meer bij een commerciële bank zijn……. tenzij je goed onderbouwd kunt aantonen dat je de financiering écht niet nodig hebt, zeer snel kunt aflossen en je toch bereid bent om er de hoofdprijs voor te betalen. 

Daarmee heeft de bank in ieder geval al zijn kosten gedekt en daar gaat het om!

 

 

Categorieën:Bankzaken
%d bloggers liken dit: