Archief

Archive for maart, 2011

De ouderavond

23 maart 2011 1 reactie

Vorige week was het ouderavond. Een beetje ongerust liep ik de school van mijn zoontje binnen.

Het ging volgens de juf de laatste tijd al niet zo goed dus ik maakte me best een beetje zorgen. Hij was de laatste tijd ook al zo stil en afwezig; het leek wel of hij zich niet meer zo lekker voelde op school. De juf zei: “Tja, waar zal ik eens beginnen. Het is niet dat uw zoontje niet sociaal is. Hij is heel prettig om in de klas te hebben en kan goed met de andere kinderen opschieten. En ook de creatieve dingen op school gaan erg goed. Hij heeft een grote belangstelling voor tekenen en handvaardigheid……

Toch maak ik me behoorlijk zorgen om uw zoontje. Tijdens de rekenles zit hij vaak een beetje afwezig te dromen en is niet goed bij de les. En het lezen en schrijven van uw zoontje is ook ver beneden de maat. Op deze manier zal het voor hem heel moeilijk worden om de school op een normale manier af te maken. We zijn al weken bezig om hem proberen bij te spijkeren op het gebied van rekenen en taal. Zoals u weet heeft hij al enkele malen bijles gehad na school. En ook geven we hem vaak bijles als er eigenlijk handvaardigheid is of tekenen, want die vakken zijn voor hem absoluut geen probleem. Maar het lijkt wel of hij gewoon niet wil”.

Opeens bekroop me een heel benauwd gevoel. Ik moest denken aan een boek dat ik gelezen had waarin dieren een bepaalde opleiding moesten volgen in hardlopen, klimmen en zwemmen. Door heel veel extra tijd te besteden aan zwemmen bij de eekhoorn werd hij maar een gemiddelde klimmer. Door de eend extra veel te laten hardlopen werd hij maar een gemiddelde zwemmer. En ook het konijn werd niet meer dan gemiddeld in hardlopen, omdat hij extra moest zwemmen. Hij bleef daarin achter. Ze hadden dus niet gekeken waar de interesse en talenten van de dieren lagen, maar wilden ze laten voldoen aan een wensbeeld van de samenleving waar ze deel van uit maakten. Met als gevolg dat de dieren ongelukkig werden en nergens in uit konden blinken.

Konijn-eend

 

 

 

 

 

Ik vroeg aan de juf: “Vindt u het belangrijk dat mijn kind gelukkig wordt?” Uiteraard wilde ze dat, want dat wil toch elke leraar voor zijn leerling! “En wilt u ook dat hij zijn talenten kan ontwikkelen en daar plezier in heeft?” Ook dat was vanzelfsprekend.

“Maar”, vroeg ik aan de juf: “wilt u dan alstublieft mijn zoontje ook zoveel mogelijk laten werken aan de ontwikkeling van zijn sociale vaardigheden, zijn tekenen en zijn handvaardigheid, want daar liggen volgens mij zijn echte talenten?.” Er viel een stilte in de klas. Zonder verder iets te zeggen begrepen we elkaar.

Vanmiddag kwam mijn zoontje met een glimlach van school!

Categorieën:Inspirerend

Die onnozele Amerikaanse hypotheekverkopers toch. Gelukkig zijn wij anders!

Wat ik in mijn vorige leven nooit een klant heb kunnen uitleggen, is het verschil tussen particuliere hypotheken en zakelijke.

Een particulier laat 1 keer in zijn/haar leven een salarisstrook en taxatierapport zien en hoort nooit meer iets van zijn bank, behoudens renteherzieningen. Of hij/zij ontslagen wordt uit loondienstverband boeit de banken niet, zolang er aan het einde van de maand maar geld op de rekening staat voor de incasso van aflossing en rente. Al heb je daarna een krantenwijk, dan piepen ze nog niet.

Zakelijk? Jaarcijfers, halfjaarcijfers, kwartaalcijfers, tussentijdse ratioberekeningen etc.

Kortom, hun aanvliegroute is enorm verschillend….. puur gebaseerd op de (schijn)zekerheid van de waardevastheid van huizenprijzen. En dan lachen wij die onnozele Amerikaanse hypotheekverkopers uit?

Verscheuren die “foute” offertes: http://tinyurl.com/62ayde6?

Categorieën:Bankzaken

In gesprek met kinderen…

Praten met kinderen, écht praten over belangrijke en minder belangrijke zaken met kinderen kan een bron van vreugde en inspiratie zijn. Gemakkelijk is het niet altijd. Een boeiend, grappig of gezellig verhaal komt niet zomaar op gang. Wie kent het niet? Vraag je: “Hoe was het op school?” Zegt je kind: “Goed.” En dat was het. Daarom…

Twaalf tips om echt in gesprek te raken met kinderen

1. Kies een locatie waar jij en het kind zich prettig voelen.
2. Zoek een fysieke houding waarin jouw ogen en die van het kind op ongeveer dezelfde hoogte zijn. Buk, ga op de knieën. Laat zien dat je er helemaal voor het kind bent.
3. Stel open vragen, ofwel: vragen die je niet met ‘ja’ of ‘nee’ (of aanverwante reacties, zoals ‘goed’) kunt beantwoorden. Gesloten vragen nodigen uit tot antwoorden, niet tot vertellen.
4. Ga niet op zoek naar de kortste weg naar het antwoord dat je wilt horen. Vraag niet naar de bekende weg.
5. Formuleer in eenvoudige, maar volwassen taal.
6. Sluit aan bij de belevingswereld van het kind, maar besef tegelijkertijd dat jouw beeld van die belevingswereld lang niet altijd accuraat zal zijn. Vraag zonder vooroordelen.
7. Luister actief en oprecht geïnteresseerd. Moedig het kind aan met kleine uitingen van instemming en goede vragen om verder te vertellen.
8. Stel geen suggestieve vragen, vragen waarin het antwoord al klaar staat om opgepakt te worden. “Jij houdt zeker wel van muziek?” Kinderen zijn snel geneigd sociaal wenselijke antwoorden te geven.
9. Luister niet alleen, kijk ook goed. Wat vertelt het kind met nonverbale communicatie.
10. Blijf jezelf, blijf authentiek. Jouw echte ik is voor het kind veel interessanter dan die alternatieve versie waarvan je denkt dat die voor het kind interessant is.
11. Houd het licht en speels. Een spelvorm (zie onder) kan een mooie aanjager vormen. Een grapje kan goed zijn voor de verstandhouding.
12. Neem de tijd, zodat het gesprek zich kan ontwikkelen. Geef niet te snel op als het kind niet meteen honderduit gaat vertellen.

Categorieën:Inspirerend

Zakelijk succes? Kus je vrouw ieder jaar onder de kerstboom!

Hoe niet-zakelijke prblemen, de zaken wél kunnen verstoren.

 Al uw zaken en wensen liggen goed vast in testament, statuten en aandeelhoudersover-eenkomst. Klinkt logisch en goed. Toch? Mooi, dan nu de praktijk.

Een van mijn relaties heeft twee mede-aandeelhouders naast zich. Hij is vele jaren getrouwd. Daarnaast werken én zijn zoon én zijn dochter in de onderneming. In een kennismakingsgesprek vroeg ik hem of zijn kinderen getrouwd waren en dat was ook zo. Sterker nog, zijn schoondochter en schoonzoon werkten goed en hard mee in het bedrijf. Op mijn volgende vraag werd het beduidend stiller. Als het huwelijk van jouw kinderen onverhoopt misgaat, mogen de schoonzoon en/of –dochter dan in het bedrijf blijven werken of wil je hun ruzie in jouw kantine hebben? “En” was mijn volgende vraag, “verdienen jouw kinderen beiden evenveel? Want je wil de een toch niet benadelen ten opzichte van de ander”. Het bleken ongemakkelijke vragen.

Oplossing: Nu zaken en emoties in goede banen lopen is het wijs een familiestatuut op te (laten) stellen in samenwerking met een externe deskundige.

Zijn bedoeling was ook om de kinderen, na hem, in het bedrijf te laten participeren. Zijn aandelenpakket zou na zijn overlijden fifty-fifty overgaan op zijn twee kinderen en hij had dat ook zo vastgelegd in zijn testament. Goed geregeld. Na bestudering van de statuten bleek echter dat mijn klant een aanbiedingsplicht had aan zijn twee zakenpartners niet alleen bij in leven zijn. Ook zouden zijn aandelen bij overlijden (op basis van een afgesproken formule) aangeboden moeten worden aan de achterblijvende aandeelhouders. Voor de duidelijkheid, dat zijn NIET zijn kinderen. Helaas niet zo goed geregeld dus.

Oplossing: Leg de wensen vast in een aandeelhoudersovereenkomst en laat deze individueel vergelijken met het bestaande testament en de vastgelegde statuten.

Voor zover ik weet, heeft mijn klant nu geen vriendin en gaat zijn huwelijk goed. Mocht dat echter in de toekomst anders blijken te zijn dan heeft hij ook een financiële uitdaging. Zoals meeste ondernemers is ook hij gehuwd op basis van huwelijkse voorwaarden. Vaak bedoeld om zakelijke en privé belangen en risico’s te splitsen. De afgelopen 7 jaar is mijn klant ieder jaar met kerst iets belangrijks vergeten: het periodieke vereveningsbeding! De bedoeling hiervan is dat de beider inkomsten jaarlijks worden verrekend. Indien de jaarlijkse frequentie niet wordt nagekomen, dan is de kans aanzienlijk dat een eventuele verdeling geschiedt op basis van gemeenschap van goederen in plaats van op basis van huwelijkse voorwaarden. Dus inclusief eventueel opgebouwd vermogen in de besloten vennootschap.

Oplossing: Regel dit jaarlijks en laat dit artikel ook aan uw partner lezen!

Kortom, ondernemen is hard werken. Negatieve (privé) emoties komen het resultaat niet ten goede. Regel daarom bovenstaande, belangrijke zaken goed. Trek er tijd voor uit en neem een adviseur in de hand die het overzicht heeft. Doe dat nu, nu het (nog) goed gaat!

Categorieën:Bankzaken

Bankzaken: De variabele debetrente toegelicht.

Bedrijven hebben nogal eens een rekening courant krediet of een lening.

Bij een RC krediet is er altijd sprake van een variabele rente, bij een lening is dat een optie. In beide gevallen zij banken momenteel bezig hun rentemarges te verhogen onder het mom van kredietcrisis. Om zicht te krijgen op de mogelijkheden van onderhandelen, is het eerst nodig transparantie te krijgen.

Waar moet je op letten anno 2011?

Een debetrente tarief is opgebouwd uit 3 elementen:

  • Inkooptarief van de bank.
  • (Tijdelijke) liquiditeitstoeslag door iets duurdere inkoop van de bank i.v.m. de crisis per heden.
  • Risico-opslag, afhankelijk van het risico dat de bank bij uw onderneming denkt te lopen (maakt u winst/verlies en heeft u veel/weinig eigen vermogen in de balans).

Wat is het probleem?

Banken zijn bijna niet geneigd om u deze transparantie te bieden.

a. In het MKB segment hanteren zij liever het vage “basisrente-principe”. Vandaag de dag ligt deze basisrente tussen de 4,00%-4,35% (verschillend per bank). Hier bovenop komt dan nog de risico-opslag (verschillend per klant).

b. Bij de grotere ondernemingen moeten de banken, desgevraagd, een basisrente hanteren die 1 of 3 maands Euribor heet. Per heden liggen deze tarieven op respectievelijk op 0,90% en 1,10%. Hier bovenop komen dan nog de risico-opslag én de tijdelijke liquiditeitstoeslag van ± 0,50%.

Het is niet moeilijk om uit te rekenen dat je bij een risico-opslag van bijvoorbeeld 1,75% in het MKB (a) een hogere debetrente (4,35% + 1,75% = 6,10%) betaalt, dan bij de grotere ondernemingen (b) namelijk (0,90% + 1,75% + 0,50% = 3,15%). Een verschil van 2,95%!

Wat is de oplossing?

Heeft u een variabel debetrente tarief gebaseerd op de basisrente? Vraag om een variabel debetrente tarief gebaseerd op 1 of 3 maands Euribor. De banken zullen tegensputteren met het argument dat dit maatwerk alleen voor de grotere bedrijven bedoeld is. Maar de meeste banken bieden dit ook bij een RC krediet of lening vanaf € 750.000 – € 1.000.000. Indien u een variabel debetrentetarief heeft, vraag om de opbouw van het tarief zelf. Neem geen genoegen met alleen een rentepercentage. Het is belangrijk dat de bank aangeeft hoe hoog de liquiditeitstoeslag is die zij hanteren. Want als straks de rentemarkten weer genormaliseerd zijn MOET u die tijdelijke toeslag terugkrijgen. Laat u dat niet specificeren, dan krijgt u dat “kwartje van Kok” nooit meer terug.

U bent gewaarschuwd!

Categorieën:Bankzaken

Een dierbare overleden: Brief van Dietrich Bonhoeffer

Als je van iemand houdt

en hij ontvalt je

kan niets de leegte

van zijn afwezigheid vullen;

je moet dat niet proberen.

Je moet eenvoudig aanvaarden

en volharden, dat klinkt erg hard

maar het is een grote troost, want zolang de leegte

werkelijk leeg blijft,

blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Het is fout te zeggen:

God vult die leegte.

Hij vult die helemaal niet,

integendeel,

hij houdt die leegte leeg

en helpt ons

zo die vroegere gemeenschap

met elkaar te bewaren,

zij het ook in pijn.

Hoe mooier en rijker de herinneringen,

des te moeilijker de scheiding.

Maar dankbaarheid verandert de pijn

door herinneringen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger

zijn geen doorn in het vlees

maar een kostbaar geschenk

dat je meedraagt.

Je moet zorgen dat je niet

in je herinnering blijft graven

en je erin verliest:

een kostbaar geschenk bekijk je

niet aldoor, maar alleen

op bijzondere ogenblikken

is het een verborgen schat

een veilig bezit;

Dan wordt het verleden

een blijvende bron

van vreugde en kracht.

Categorieën:Inspirerend

De weg naar de waarheid

Er was een berg

die zich de waarheid noemde

En hij stond gewoon op aarde

Zoek en vind

stond bij de voet

Dus mensen die ‘t lazen

liepen vol goede moed

naar boven

En iedereen dacht dat alleen zijn pad

de ware en enige en ware weg naar boven was

Ze hadden geen idee 

want de paden kruisten elkaar niet

Maar de berg was hoog en machtig

en velen besloten terug te gaan

of hun tenten halverwege op te slaan

Alleen een enkel ging hoger

en zag, verwonderd, bovenop

dat de berg vele wegen had naar dezelfde top.

Categorieën:Inspirerend
%d bloggers liken dit: